Spotkanie CAKE z IGTIPC Z KAZACHSTANU

Spotkanie CAKE z IGTIPC Z KAZACHSTANU

W dniu 6 grudnia 2021 r. w formule hybrydowej odbyło się spotkanie pomiędzy CAKE/ KOBiZE/ IOŚ-PIB, a International Green Technologies and Investment Projects Center NJSC ( IGTIPC), która to instytucja jest operatorem Krajowego Rejestru Uprawnień Republiki Kazachstanu. Spotkanie miało format seminarium i dotyczyło funkcjonowania systemów handlu uprawnieniami do emisji w UE i Kazachstanie.

 

Strona polska przedstawiła dotychczasowe doświadczenia związane z implementacją i działaniem systemu handlu uprawnieniami do emisji, w szczególności w zakresie monitorowania, raportowania i weryfikacji, czyli elementów, które w pierwszej kolejności są niezbędne do wdrożenia w nowo powstałych systemach. Ponadto, przedstawiciele Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych  mieli okazję przedstawić prowadzone projekty badawcze, w których obecnie bierze udział IOŚ-PIB/KOBiZE, tj. LIFE Climate CAKE PL, LIFE VIIEW 2050 oraz ECEMF. Część dyskusji dotyczyła projektu nowych regulacji UE, tj. pakietu Fit for 55%, w tym szczególnie kwestii podatku granicznego (z ang. CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism), którego ewentualna implementacja będzie przekładać się bezpośrednio na działanie systemu handlu uprawnieniami do emisji w Kazachstanie.

 

Ważnym punktem spotkania było podpisanie Memorandum pomiędzy IOŚ-PIB/KOBiZE a IGTIC mające na celu rozwój polsko-kazachskiej współpracy w obszarze systemów handlu uprawnieniami do emisji. Z ramienia IOŚ-PIB dokument podpisała Monika Sekuła, Zastępca Kierownika KOBiZE, IOŚ-PIB, natomiast przedstawicielem strony kazachskiej wizytującym Warszawę był Daniyar Yerenchinov, Prezes Zarządu IGTIPC.

 

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję