Bilateralne warsztaty eksperckie w zakresie modelowania pomiędzy LIFE Climate CAKE PL, a Komisją Europejską w Sewilli

Bilateralne warsztaty eksperckie w zakresie modelowania pomiędzy LIFE Climate CAKE PL, a Komisją Europejską w Sewilli

W dniach 28-29 maja 2019 r. w ramach realizacji projektu LIFE Climate CAKE PL odbyły się bilateralne warsztaty eksperckie w zakresie modelowania pomiędzy CAKE a Komisją Europejską reprezentowaną przez Dyrekcję Generalną ds. Działań w dziedzinie Klimatu (DG CLIMA), Dyrekcję Generalną ds. Energii (DG ENER) oraz Wspólnym Centrum Badawczym w Sewilli (JRC – Joint Research Centre). W spotkaniu uczestniczyło około 20 ekspertów w dziedzinie modelowania polityki energetycznej i klimatycznej, a także transportu i działań adaptacyjnych.

 

Spotkanie zostało zorganizowane w celu:

  • konsultacji eksperckiej tworzonych narzędzi analitycznych (modeli) wykorzystywanych do oceny skutków polityki energetycznej i klimatycznej oraz
  • wymiany doświadczeń związanych z budową, funkcjonowaniem oraz implementacją tych specjalistycznych narzędzi.

Na spotkaniu zarówno eksperci LIFE Climate CAKE PL, jak i Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) podkreślili, że rozwijane narzędzia analityczne istotnie przyczyniają się do rozpowszechniania wiedzy na temat konieczności redukcji emisji gazów cieplarnianych i podejmowania niezbędnych działań w zakresie ochrony klimatu w perspektywie do 2050 r.

Spotkanie posłużyło także do przedstawienia założeń i narzędzi modelowych rozwijanych w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL. W trakcie spotkania podkreślono ważną rolę rezultatów modelowania w procesie podejmowania decyzji przez administrację oraz omówiono doświadczenia związane z przystępnymi formami prezentowania wyników modelowych. Eksperci pracujący w projekcie LIFE Climate CAKE PL zaprezentowali model CGE d-PLACE, energetyczny MEESA oraz model sektora transportu TR3E. Dodatkowo zaprezentowano wstępne wyniki analizy nt. skutków ucieczki emisji (tzw. carbon leakage) wykonanej na modelu d-PLACE. Ucieczka emisji jest wynikiem zróżnicowania działań w zakresie polityki klimatycznej prowadzonych w różnych częściach świata, co może wpływać na pozycję konkurencyjną różnych gałęzi przemysłu UE. Wykonana przez CAKE analiza miała na celu pokazanie możliwej skali ucieczki emisji, przy założeniu różnych scenariuszy redukcji emisji GHG w UE oraz określenie kanałów ucieczki, dzięki czemu w przyszłości możliwe będzie skuteczniejsze zapobieganie temu zjawisku.

Przedstawiciele Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) w Sewilli omówili część rozwijanych przez nich narzędzi, tj.: model POTEnCIA, PIRAMID, T-NET, a także model do oceny wpływu zmian klimatu na gospodarkę Peseta. Ponadto zaprezentowana została baza danych Integrated Database of the European Energy Sector (IDEES) wykorzystywana między innymi w modelu POTEnCIA we Wspólnym Centrum Badawczym (JRC). Warto podkreślić, że z bazy danych IDEES korzystamy również w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL w modelu transportowym a w przyszłości może się stać również istotnym źródłem danych historycznych dla pozostałych modeli.

Należy podkreślić, że wymiana wiedzy i dotychczasowych doświadczeń pomiędzy Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) z przedstawicielami Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC) było okazją do poznania szerszej perspektywy prowadzonych prac oraz obecnych i przyszłych wyzwań analitycznych w zakresie ochrony klimatu. Ponadto, eksperci zespołu LIFE CAKE PL w sposób szczególny skorzystali z doświadczeń JRC zapoznając się ze szczegółami technicznymi budowanych narzędzi, co pozwoli na poprawę jakości tworzonych przez nas modeli. Wiedza ta będzie wykorzystana w dalszych pracach zespołu LIFE Climate CAKE PL nad modelami CGE, transportowym i energetycznym.

 

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję