Projekt ECEMF

O projekcie 

 

 

 

 

 

 

1 maja 2021 r. rozpoczął się 4-letni projekt “European Climate and Energy Modelling Forum”. Budżet wynosi 5 milionów euro. Celem projektu jest powołanie nowej instytucji na poziomie europejskim – Forum – aby zmierzyć się z kluczowym wyzwaniem naszych czasów jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej. Projekt jest finansowany z programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 (No 101022622). Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy/KOBiZE/CAKE jest członkiem konsorcjum i współbeneficjentem projektu.
 
Forum zgromadzi naukowców zajmujących się energią i klimatem oraz decydentów z całej Europy w celu stworzenia spójnej i solidnej bazy danych istotnej do tworzenia ram politycznych dla osiągnięcia neutralności klimatycznej.
 
Dzięki zaangażowaniu interesariuszy, podjęciu działań politycznych i badawczych, projekt zidentyfikuje krytyczne pytania badawcze, którymi następnie zajmie się Forum. Ambitne zadanie jakim jest analiza porównawcza 20 modeli opracowanych i utrzymywanych przez członków projektu, wraz z modelami nowych członków Forum, będzie stanowić rdzeń programu badawczego. Analizy będą dotyczyły m.in. roli strony popytowej i podażowej, zachowań społecznych oraz działań UE w globalnym kontekście politycznym. W ramach projektu opracowana zostanie również nowatorska otwarta infrastruktura cyfrowa do obsługi komunikacji i dyskusji nad scenariuszami, modelami, założeniami i wynikami.
 
W spotkaniu inauguracyjnym wzięło udział ponad 50 uczestników z 15 partnerów projektu, w tym eksperci ds. technicznych, komunikacyjnych i politycznych. Dwóch członków międzynarodowej Rady Doradczej, prof. John Weyant z Stanford Energy Modeling Forum i prof. Shinichiro Fujimori z Kyoto University, podzielili się swoimi doświadczeniami na temat wartości ćwiczeń porównawczych modeli i zainspirowali Forum.
 
Konsorcjum ECEMF jest kierowane przez Królewski Instytut Technologiczny w Sztokholmie (KTH) i składa się z 15 partnerów z 9 krajów, w tym CMCC, IIASA, PIK, TU Wien, e-think, TNO, Fraunhofer ISI, E3M, PBL, Artelys, Comillas, TU Delft, University of Melbourne i IOŚ-PIB.
 
Zadania IOŚ-PIB/KOBIZE/CAKE w ramach projektu obejmują prace w ramach dwóch pakietów badawczych (tzw. Working Packages):
 
Pakiet Badawczy (WP1)

 

  • Droga do neutralności klimatycznej w UE
  • Zaangażowanie w tworzenie scenariuszy i prowadzenie analiz.
  • Wykorzystanie i aktualizacja modelu energetycznego MEESA.

                                                       
Pakiet Badawczy (WP6)

 

  • Społeczność, zasięg, rozpowszechnianie i efekty projektu
  • Zaangażowanie w opracowanie i wdrożenie szczegółowego planu komunikacji oraz zbudowanie sieci interesariuszy
  • Warsztaty, w tym jedno spotkanie z Rządem RP.

 
Więcej informacji na stronie projektu: ECEMF raz koncie Twitter: @ECEMF_2020

 

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Przedsięwzięcie „Premia na Horyzoncie 2”

„Europejskie Forum Modelowania Klimatu i Energii (ECEMF)”

Dofinansowanie:         92 982 zł

Całkowita wartość:     92 982 zł

 

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w związku z realizacją projektu „Europejskie Forum Modelowania Klimatu i Energii” w ramach programu ramowego HORYZONT 2020.

W związku z realizacją projektu „Europejskie Forum Modelowania Klimatu i Energii” (ECEMF – European Climate and Energy Modelling Forum), Instytut otrzymał środki finansowe przeznaczone na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń na podstawie umowy nr 526425/PnH2/2021 z dnia 10.11.2021 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki a Instytutem Ochrony  Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym. Umowa określa warunki realizacji, finansowania i rozliczania środków finansowych przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2”.

 

Głównym celem projektu ECEMF jest analiza porównawcza 20 modeli opracowanych i rozbudowywanych przez partnerów konsorcjum wraz z modelami nowych członków Forum. Stworzona zostanie spójna i adekwatna baza wiedzy oraz wyników badań na potrzeby oceny polityki klimatyczno-energetycznej. Zasoby bazy wiedzy ECEMF wykorzystane zostaną jako wsparcie informacyjne w dyskusji procesu podejmowania decyzji. ECEMF przyczyni się do postępu w nowoczesnym modelowaniu umożliwiając udostępnianie: danych wejściowych przy użyciu otwartych standardów, metod porównywania modeli, naukowych narzędzi programistycznych.

Plakat

 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję