Projekt Sparccle

 

 

Nazwa projektu:

SPARCCLE

Zrównoważone ścieżki, adaptacja i odporność na zmiany klimatu

Strona: https://sparccle.eu/

 

Cel

Wytworzenie nowej jakości ocen polityki klimatycznej, zarówno w zakresie mitygacji jak i adaptacji w oparciu o modelowanie zintegorowane (IAM).

 

Grupa docelowa

Ośrodki naukowo-badawcze zajmujące się klimatem, administracja publiczna państw członkowskich i Komisji Europejskiej, sektor przemysłowy, eksperci w zakresie adaptacji, ogół społeczeństwa.

 

Zakres projektu

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowych metodologii naukowych w obszarach wpływu klimatu oraz zintegrowanej oceny ryzyka społeczno-ekonomicznego związanego ze zmianami klimatu. Badania będą uwzględniały możliwości synergii oraz konieczności wypracowania kompromisów między łagodzeniem (mitigation) a przystosowaniem się (adaptation)  do zmian klimatu, zarówno na poziomie UE jak i globalnym. Metodologia będzie również brać pod uwagę powiązania międzysektorowe i efekty uboczne. Projekt pozwoli na wypracowanie serii narzędzi analitycznych (przede wszystkim modeli numerycznych), które będą w stanie badać, oceniać ilościowo i informować o przemianach, które w długiej perspektywie pozwolą na stworzenie gospodarki odpornej na zmiany klimatu.

 

Finansowanie

Projekt jest finansowany z programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa. Budżet projektu wynosi 4,6 miliona euro.

 

Partnerzy

  • Internationales Institut Fuer Angewandte Aystemanalyse (IIASA),
  • Fondazione Centro Euro-mediterraneosui Cambiamenti Climatici (CMCC),
  • Climate Analytics GMBH,
  • Potsdam-Institut fur Klimafolgenforschung EV (PIK),
  • E3-MODELLING AE,
  • Vrije Universiteit Brussels,
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (PBL),
  • Universita Degli Studi Di Firenze, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB)

 

Czas realizacji

Wrzesień 2023 – luty 2027

 

 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję