Projekt AdJUST

 

 

Nazwa projektu

 

AdJUST – Pogłębianie Zrozumienia Wyzwań, Opcji Politycznych i Środków do Osiągnięcia Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej UE

Cele projektu

 

Działania AdJUST obejmują europejskie instytucje publiczne, przemysł, społeczeństwo obywatelskie i naukowców współpracujących w celu zaprojektowania i promowania wspólnej wizji dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Projekt opiera się na najnowocześniejszych narzędziach oceny ekonomicznej, analizie statystycznej oraz podejściach badawczych z innych dyscyplin nauk społecznych — w tym politologii, zarządzania, administracji publicznej, teorii politycznej, filozofii i etyki — aby generować metodologicznie solidne wyniki badań na temat pełnego zakresu wyzwań sprawiedliwej transformacji. Obejmują one techniczne, ekonomiczne i społeczne aspekty dla firm, pracowników, gospodarstw domowych i instytucji publicznych oraz potencjalne skutki dystrybucyjne Europejskiego Zielonego Ładu, NextGenerationEU i pakietu Fit for 55. AdJUST łączy zatem podejścia badawcze z komplementarnych dyscyplin z ciągłym dialogiem społecznym, zapewniając, że projekt stosuje modele otwartej nauki, sprawiedliwości proceduralnej oraz buduje zrozumienie, zaufanie i zdolności wśród obywateli i innych interesariuszy w zakresie przejścia do neutralności klimatycznej.

 

Grupa docelowa

Działania AdJUST obejmują europejskie instytucje publiczne, przemysł, społeczeństwo obywatelskie i naukowców współpracujących w celu zaprojektowania i promowania wspólnej wizji dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej. AdJUST łączy zatem podejścia badawcze z komplementarnych dyscyplin z ciągłym dialogiem społecznym, zapewniając, że projekt stosuje modele otwartej nauki, sprawiedliwości proceduralnej oraz buduje zrozumienie, zaufanie i zdolności wśród obywateli i innych interesariuszy w zakresie przejścia do neutralności klimatycznej.

 

Zakres projektu

AdJUST to transdyscyplinarny projekt mający na celu głównie osiągnięcie znaczącej zmiany w społecznym zrozumieniu skutków dystrybucyjnych przejścia do neutralności klimatycznej oraz zidentyfikowanie skutecznych interwencji, które zminimalizują negatywne skutki tego przejścia. W ramach projektu AdJUST zespół CAKE działający w IOŚ-PIB opracuje przede wszystkim narzędzie modelowe (model d-PLACE) do oceny wpływu polityki klimatycznej na gospodarkę. W szczególności będziemy starali się uwzględnić specyfikę rynku pracy w modelu. Przygotowanie narzędzi modelowania pozwoli nam ocenić, jak przejście na niskoemisyjność wpłynie na ruch pracowników między sektorami. Wyniki analizy zostaną przedstawione w formie raportów naukowych.

 

Finansowanie

Projekt jest finansowany z programu “Horyzont Europa” UE.

Partnerzy projektu

 

Koordynator

 • Fondacione Centro Euro-Mediterraneosui Cambiamenti Climatici (CMCC)

 

Główni partnerzy w konsorcjum:

 • Asociacion BC3 Basque Centre for Climate Change – Klima Aldaketa Ikergai
 • Stiftelsen Frischsenteret for Samfunnsokonomisk Forskning
 • Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change
 • Asociatia pur Si Simplu Verde
 • Institute for European Environmental Policy
 • Osterreichische Forschungsstiftung fur Internationale Entwicklung
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
 • E3-Modelling AE

 

Partnerzy stowarzyszeni:

 

 • Confederatia Patronalia Concordia
 • Judetul Gorj
 • Consiliul Judetean Dolj
 • Consiliul Judetean Calarasi
 • Consiliul Judetean Hunedoara
 • Conferderation Europeenne des Syndicats ADF
 • Stichting Oxfam International
 • Confederatia Nationala Sindicala Cartel ALFA
 • Arges County Council
 • Suceava County
 • Consiliul Judetean Botosani
 • University College London
 • London School of Economics and Political Science

 

Czas trwania

1 października 2022 – 30 września 2026 (48 miesięcy)

Niestety nic nie znaleziono w tej kategorii.
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję