Projekt Uptake

Nazwa projektu:

UPTAKE

 

 

Tworzenie odpornych i realistycznych ścieżek rozwoju technologii CDR w oparciu o najświeższą wiedzę o metodach pochłaniania węgla oraz czynników wspierających ich zastosowanie

Cel

 

Rozwój nowej generacji narzędzi do projektowania ścieżek dekarbonizacyjnych wykorzystujących technologie pochłaniania CO2 z atmosfery (technologie CDR).

Grupa docelowa

 

Ośrodki naukowo-badawcze, projekty finansowane z programu Horyzont, administracja publiczna, dostawcy technologii CDR, instytucje finansowe, organizacja pozarządowe

Zakres projektu

 

Projekt UPTAKE ma na celu ułatwienie zwiększania skali zrównoważonego wykorzystania metod usuwania dwutlenku węgla (CDR) poprzez opracowanie zestawu solidnych strategii oraz analizę techniczną, teoretyczną i praktyczną, której towarzyszy interaktywny dialog na forum interesariuszy CDR. W rezultacie projekt UPTAKE opracuje zharmonizowany, kompleksowy i przejrzysty spis wiedzy na temat CDR, aby ocenić szeroki zakres technologii i metod CDR, kwantyfikując ich krajowe, europejskie i globalne koszty, skuteczność i potencjał usuwania, a także ryzyka, ograniczenia i skutki uboczne w różnych skalach oraz perspektywy postępu technologicznego. Projekt UPTAKE ocenia zarządzanie CDR i ramy polityki, biorąc pod uwagę akceptację społeczną, odpowiedzialność, monitorowanie i przepisy dotyczące zrównoważonego wdrażania CDR na dużą skalę. Modele uczestniczące w projekcie UPTAKE reprezentują najnowocześniejszy stan wiedzy naukowej zajmującej się klimatem, energią i gospodarką. Modele te mają różne podejścia do reprezentowania opcji łagodzenia skutków i sektorów gospodarki, dlatego wygenerują zestaw scenariuszy zapewniających solidny wgląd i zalecenia dotyczące wdrażania metod CDR w społecznie sprawiedliwy, odporny i zrównoważony sposób.

Finansowanie

 

Projekt jest finansowany z programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa. Budżet projektu wynosi 6,3 miliona euro.

Partnerzy

 

 • Fondazione Centro Euro-mediterraneosui Cambiamenti Climatici (CMCC),
 • Potsdam-Institut fur Klimafolgenforschung EV (PIK),
 • Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC),
 • Internationales Institut fuer Angewandte Systemanalyse (IIASA),
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (PBL),
 • Universiteit Utrecht,
 • E3-MODELLING AE,
 • Aarhus University,
 • Chalmers University of Technology,
 • Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP),
 • Institut fuer Weltwirtschaft (IfW),
 • University of Hamburg,
 • Institut fur Klimaschutz Energie und Mobilitat-recht,
 • Okonomie und Politik EV (IKEM),
 • Fundacja Instytut Reform,
 • Universita Commerciale Luigi Bocconi,
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB)

Czas realizacji

 

Wrzesień 2023 – sierpień 2027

 

Niestety nic nie znaleziono w tej kategorii.
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję