Centrum analiz klimatyczno-energetycznych

Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych (CAKE) to specjalistyczny ośrodek analityczny działający w ramach Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

 

CAKE – czyli powstałe w ramach projektu Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych – to przede wszystkim zespół ekspertów, którzy dzięki wykorzystaniu i dalszemu doskonaleniu

zbudowanych w projekcie narzędzi analitycznych, sieci powiązań i kanałów komunikacyjnych w sposób trwały wytwarzają i dostarczają wiedzę wspierającą proces podejmowania decyzji.

Eksperci CAKE posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie analiz dotyczących polityki klimatycznej i energetycznej i prowadzą stały monitoring polityki klimatycznej UE i Polski.

Nasz Zespół to zarówno specjaliści na stałe zatrudnieni w IOŚ-PIB oraz KOBiZE, ale także współpracujący z nami eksperci i naukowcy z uczelni oraz ośrodków badawczych.

 

 

 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję