Zespół Strategii, Analiz i Aukcji

Zespół Strategii, Analiz i Aukcji

Zespół Strategii, Analiz i Aukcji (ZSAiA) formalnie powstał w 2009 r. w ramach struktury KASHUE (obecnie KOBiZE), jednak jego działalność sięga roku 2008, kiedy to zaistniała pilna potrzeba strategicznego wsparcia administracji rządowej, w szczególności Ministra Środowiska w trakcie negocjacji pakietu energetyczno-klimatycznego, a także procesu negocjacyjnego nowego międzynarodowego porozumienia klimatycznego w 2009, 2010 i 2011 r. Kontynuując działania w tym zakresie pracownicy Zespołu Strategii, Analiz i Aukcji zapewniają eksperckie wsparcie polskiej delegacji w ramach wyjazdów na posiedzenia Komitetu ds. Zmian Klimatu, zadaniowych grup roboczych, nieformalnych spotkań eksperckich w ramach prac Komisji Europejskiej, Rady UE oraz na innych forach.

 

W szczególności zaangażowanie to dotyczy prac wdrożeniowych pakietu energetyczno-klimatycznego, m.in. w zakresie: systemu aukcyjnego w III fazie handlu EU ETS, określeniem benchmarków, według których będą rozdzielane darmowe uprawnienia, działań mających na celu zapobieganie występowania zjawiska tzw. „ucieczki emisji” w EU ETS, derogacji dla elektroenergetyki, mechanizmów offsetowych i ich wpływu na rynek uprawnień. Odpowiada również za wykonywanie zadań KOBiZE związanych z systemem aukcyjnym w obecnej fazie systemu EU ETS. Zespół Strategii, Analiz i Aukcji w KOBiZE pełni rolę centrum analitycznego oraz wspierającą prace pozostałych zespołów przygotowując m.in. kompleksowych zestawienia zadaniowe wynikające ze zobowiązań międzynarodowych i krajowych (tzw. „mapy drogowe”). Zespół odpowiada za przygotowywanie analiz prognostyczno-doradczych, przeglądów dotyczących funkcjonowania systemów w obszarze ochrony powietrza, m.in. na tle wskaźników makroekonomicznych, wspomagających np. przygotowania dla krajowych i sektorowych planów redukcji emisji. W Zespole powstają koncepcje i rozwiązania w zakresie wdrażania zobowiązań międzynarodowych w obszarze ochrony powietrza, w szczególności wynikających z unijnego Pakietu energetyczno-klimatycznego (dyrektywa EU ETS i decyzja non-ETS) oraz innych zobowiązań krajowych. Od 2012 r. pracownicy ZSAiA brali aktywny udział w pracach Centrum Analiz Klimatycznych (CAK), które powstało na mocy porozumienia międzyinstytucjonalnego w ramach administracji rządowej. W ramach prac CAK powstał globalny model równowagi ogólnej PLACE.

 

Zespół prowadzi bieżącą współpracę z ekspertami w różnych organach administracji rządowej, a także z innymi jednostkami zewnętrznymi w kraju i za granicą, w tym z Komisją Europejską.

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję