Projekt LIFE Climate Cake PL

O projekcie

Koncepcja projektu LIFE Climate CAKE PL została opracowana w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), działającym w strukturze Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Specjaliści KOBiZE dostrzegli, jak ważne jest posiadanie dobrej jakości narzędzi analitycznych do oceny skutków polityki klimatycznej, co w przypadku Polski – tak mocno uzależnionej od węgla – ma wymiar szczególny. Spostrzeżenia te bazują w znacznym stopniu na doświadczeniach, które zostały wyniesione z projektu CAK (Centrum Analiz Klimatycznych) realizowanego wspólnie z Bankiem Światowym w latach 2012-2016. W projekcie tym powstał globalny model równowagi ogólnej (CGE), dzięki któremu możliwe było przeprowadzenie polskiej oceny skutków polityki klimatycznej UE. Narzędzia analityczne, które powstają w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL znacznie rozszerzą możliwości podobnych ocen, dostarczając decydentom i administracji publicznej niezbędnej w podejmowaniu decyzji wiedzy.
 
Wniosek o dofinansowanie projektu został wysoko oceniony zarówno przez Komisję Europejską w naborze LIFE 2016 , jak i instytucję współfinansującą, którą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
27 lipca 2017 została zawarta umowa na dofinansowanie projektu LIFE Climate CAKE PL ze środków programu LIFE oraz NFOŚiGW. Podpisy złożono, w obecności Pawła Sałka, wiceministra środowiska, pełnomocnika rządu ds. polityki klimatycznej.
 
Wartość projektu to 10,4 mln zł. Wsparcie KE wynosi ok. 6,16 mln zł, a współfinansowanie z NFOŚiGW 2,09 mln zł. Pierwotnie projekt LIFE Climate CAKE PL miał zakończyć się w listopadzie 2020 r., jednak ze względu na nowe ambitne cele i działania zaproponowane przez Komisję Europejską w strategii pt. „Europejski Zielony Ład” zaistniała konieczność prowadzenia dalszych prac i analiz z wykorzystaniem potencjału CAKE.

Wysoka wartość naszych działań została doceniona przez Komisję Europejską, a w konsekwencji projekt LIFE Climate CAKE PL został przedłużony o kolejne dwa lata – do 2022 r.

Schemat warsztatu modelowego

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję