Komitet sterujący i grupa techniczna

Komitet sterujący i grupa techniczna

 W ramach projektu powołany został Komitet Sterujący i Grupa Techniczna, w skład których wchodzą przedstawiciele grupy docelowej, tj. współpracujący z zespołem realizującym projekt.
 

Do Komitetu Sterującego i Grupy Technicznej należą przedstawiciele następujących ministerstw:

  • Ministerstwa Klimatu,
  • Ministerstwa Aktywów Państwowych,
  • Ministerstwa Infrastruktury,
  • Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
  • Ministerstwa Rozwoju,
  • Ministerstwa Finansów,
  • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Komitet Sterujący oraz Grupa Techniczna są odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków i podejmowanie decyzji w zakresie tematów prac oraz rozwiązywanie merytorycznych kwestii spornych. Ponadto celem współpracy wykonawców projektu LIFE Climate CAKE PL z przedstawicielami grupy docelowej jest maksymalne dopasowanie rezultatów projektu do oczekiwań odbiorców.

Komitet Sterujący i Grupa Robocza mają charakter dobrowolnego udziału przedstawicieli ministerstw zainteresowanych wynikami projektu. Skład Komitetu został ustalony na podstawie zgłoszeń z resortów w odpowiedzi na pismo Ministerstwa Środowiska przekazane w imieniu IOŚ-PIB. Jeśli Państwa resort jest zainteresowany podjęciem współpracy w ramach projektu, bardzo prosimy o kontakt mailowy: cake@kobize.pl

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję