CAKE w projekcie SPARCCLE

CAKE w projekcie SPARCCLE

Miło nam poinformować, że Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE), KOBIZE, IOŚ-PIB jest jednym z beneficjentów w projekcie  SPARCCLE – “Socioeconomic Pathways, Adaptation and Resilience to a Changing CLimate in Europe” finansowanym ze środków Horizon EU, Swiss Confederation and UK Research & Innovation.

 

W ramach cyklu promocji #PartnerSpotlight przedstawiono Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE), wyspecjalizowany ośrodek analityczny w ramach Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w Instytucie Ochrony Środowiska-Państwowym Instytucie Badawczym (IOŚ-PIB). CAKE to zespół ekspertów opracowujących i wdrażających najnowocześniejsze narzędzia analityczne, sieci i kanały komunikacji. U podstaw CAKE leży dostarczanie praktycznej wiedzy w celu wzmocnienia procesu decyzyjnego. Dzięki bogatemu doświadczeniu w analizie klimatu i energii , eksperci CAKE monitorują zarówno unijną , jak i polską politykę klimatyczna.

 

W ramach projektu SPARCCLE będą opracowane i wdrożone nowe metodologie naukowe w obszarach wpływu klimatu oraz zintegrowanej oceny ryzyka społeczno-ekonomicznego związanego ze zmianami klimatu. Badania będą uwzględniały możliwości synergii oraz konieczności wypracowania kompromisów między łagodzeniem (mitigation) a przystosowaniem się (adaptation)  do zmian klimatu, zarówno na poziomie UE jak i globalnym. Metodologia będzie również brać pod uwagę powiązania międzysektorowe i efekty uboczne. Projekt pozwoli na wypracowanie serii narzędzi analitycznych (przede wszystkim modeli numerycznych), które będą w stanie badać, oceniać ilościowo i informować o przemianach, które w długiej perspektywie pozwolą na stworzenie gospodarki odpornej na zmiany klimatu.

 

 

 

Główne cele projektu SPARCCLE:

  • Opracowanie ilościowych metod oceny zagrożeń klimatycznych, szkód i ryzyka
  • Dostarczenie szczegółowych prognoz rozwoju społeczeństwa, poprawiających zrozumienie podatności na zmiany klimatu
  • Zrozumienie, w jaki sposób środki łagodzące zmiany klimatu i środki adaptacyjne mogą współdziałać ze sobą lub przeciwko sobie
  • Współtworzenie z publicznymi i prywatnymi zainteresowanymi stronami, tak aby wyniki projektu mogły stanowić podstawę do podejmowania decyzji
  • Zbadanie scenariuszy testów warunków skrajnych, aby pomóc Europie przygotować się na prawdopodobne społeczno-ekonomiczne zagrożenia klimatyczne o dużym wpływie.

 

  • Głównym zadaniem zespołu CAKE w projekcie SPARCCLE jest włączenie wpływu zmian klimatu do modelu makroekonomicznego. Wykorzystując dane z literatury naukowej oraz dane i informacje dostarczone przez innych członków konsorcjum, zespół przygotuje symulacje, które wskażą wpływ zmian klimatu na gospodarkę w wybranych regionach świata, w tym zmiany na rynku pracy (zatrudnienie, płace, przepływy pracowników między sektorami).

 

  • Partnerzy w konsorcjum projektu SPARCCLE

W projekcie SPARCCLE w ramach konsorcjum uczestniczy  12 organizacji  mającym na celu realizację projektu, a jedną z nich jest Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB/CAKE-KOBiZE) oraz jedenaście innych instytucji europejskich International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Fondazione Centro Euro – Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), Climate Analytics (CA), Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), Vrije Universiteit Brussel (VUB), E3-Modelling (E3M), Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (PBL), Università degli Studi di Firenze (UNIFI),  Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH Zürich), Joint Research Centre – European Commission (JRC), Imperial College of Science, Technology and Medicine (Imperial).

 

  • Więcej informacji o projekcie SPRACCLE na stronie SPARCCLE, na stronie CAKE oraz na stronie IOŚ-PIB.
  • Zachęcamy również do obserwacji mediów społecznościowych projektu: “X” oraz “LinkedIn“.

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję