CAKE na konferencji we Florencji ws. EU ETS

CAKE na konferencji we Florencji ws. EU ETS

W dniu 4 maja 2022 r. Robert Jeszke, szef Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) wziął udział w konferencji dotyczącej EU ETS, która odbyła się we Florencji. Spotkanie było współorganizowane przez European University Institute, PIK – Potsdam Institute for Climate Impact Research oraz IETA.

Moderatorem dyskusji był Pan Jos Delbeke dawniej najwyższy przedstawiciel Komisji Europejskiej ds. klimatu, a obecnie przewodniczący ds. klimatu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w EUI School of Transnational Governance. W panelu udział wzięli również m.in. Michael Pahle z PIK, Estelle Cantillon z dyrektor ds. badań na Universite libre de Bruxelles (ULB) czy też Bernadette Papp z Vertis. 

Ogólnie większość panelistów stwierdziła, że system EU ETS funkcjonuje zgodnie z założeniami, zapewniając długoterminowy sygnał do inwestycji w zero i niskoemisyjne technologie, do czego motywuje wzrost cen uprawnień w ciągu ostatnich kilku lat. W kontekście poprawy efektywności EU ETS istnieje potrzeba większego dostępu do danych i informacji rynkowych. 

Roberta Jeszke zauważył, że pierwszym krokiem powinno być upoważnienie europejskiego nadzoru finansowego (ESMA) do właściwego monitorowania rynku i przekazanie temu organowi odpowiednich danych dotyczących rynku uprawnień do emisji. Zasugerował, że ESMA powinna uzyskać uprawnienie do bycia scentralizowanym podmiotem monitorującym unijny rynek uprawnień do emisji – podobnie do funkcji pełnionych przez ACER na unijnym rynku gazu. Istnieje potrzeba dysponowania odpowiednimi danymi rynkowymi, na których będzie można odpowiedzieć na pytanie kto i w jakim celu kupuje lub sprzedaje na tym rynku. Pewnym zagrożeniem jest rosnąca aktywność funduszy typu ETF. Ich obecność na rynku wydaje się być wątpliwa w szczególności w kontekście faktu, że ich siedziby najczęściej znajdują się poza UE. Należy zwrócić uwagę na jeden z takich funduszy funkcjonujący w Australii, który może kupować fizyczne uprawnienia na rynku spot. A to już stanowi bezpośrednią konkurencję dla operatorów instalacji z EU ETS. Robert Jeszke stwierdził, że wysoka cena uprawnień potrzebna do przejścia na nowe technologie pociągnie za sobą również problemy społeczne i polityczne. Europie trudno będzie osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. – “Im dalej pójdziemy, tym bardziej dostrzeżemy ten problem, zwłaszcza w sektorach, które naprawdę dość trudno jest ograniczyć emisje i tych, które nie są objęte ETS”. 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję