CAKE na Carbon Forward 2021

CAKE na Carbon Forward 2021

Robert Jeszke – szef Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych (CAKE), KOBiZE/IOŚ-PIB, uczestniczył w panelu dyskusyjnym dotyczącym najważniejszych elementów planowanych zmian w systemie EU ETS w świetle wyzwań wynikających z pakietu Fit for 55 (tytuł panelu: „EUETS reform prospects: higher ambition, new sectors”) w pierwszym dniu 2-dniowej konferencji Carbon Forward 2021 organizowanej w dniach 6-7 października przez Carbon Pulse, Redshaw Advisors oraz AirCarbon Exchange.

 

Konferencja była okazją do wymiany poglądów na temat planowanej reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji EU ETS przez przedstawicieli z różnych środowisk. Oprócz Roberta Jeszke wśród prelegentów znaleźli się również: BeatriceYordi (Directorate-General for Climate Action, European Commission), Peter Liese (MEP, ENVI, European Parliament) oraz Sabine Frank (Carbon Market Watch). Moderowatorem dyskusji był Mark Lewis (Head of Climate Research, Andurand Capital Management LLP).

 

Podczas dyskusji Robert Jeszke miał okazję przedstawić i podzielić się następującymi wnioskami związanymi z rynkiem uprawnień CO2 oraz systemem EU ETS:

 

  • W ostatnim czasie ceny uprawnień EUA rosły bardzo dynamicznie –  od listopada 2020 r. wzrosły o 160% do poziomu 60 EUR. Bardzo szybkie tempo tych wzrostów zwiększa ryzyko powstania bańki cenowej. Ceny rosną z kilku powodów, min. w związku z ograniczeniem podaży uprawnień w ramach pakietu „Fitfor55” (zaostrzenie LRF oraz MSR), rosnących cen surowców energetycznych (w szczególności gazu) oraz w wyniku działalności różnego rodzaju spekulantów.
  • Szybkie tempo wzrostu cen uprawnień na rynku CO2, biorąc pod uwagę, że ten bardzo silny trend wzrostowy zostanie utrzymany w najbliższej przyszłości wymaga większej refleksji nt. wprowadzenia mechanizmu stabilizującego ceny. Dobrym pomysłem może być wykorzystanie potencjału rezerwy MSR. Nie można pozwolić na umorzenie uprawnień od 2023 r. w ramach tzw. mechanizmu „invalidation mechanism”, ponieważ w przyszłości może się zdarzyć, że ceny osiągną poziom np. 200 EUR i trzeba będzie zwiększyć podaż uprawnień na rynku. Dlatego też, aby umożliwić skuteczną interwencję na rynku, w rezerwie MSR muszą być uprawnienia. Inną opcją, która powinna ukrócić w jakimś stopniu problem spekulacji jest np. wprowadzenie limitów transakcyjnych lub podatku od transakcji dla podmiotów finansowych lub reforma nieefektywnego w tej chwili mechanizmu art. 29a dyrektywy EU ETS, tak aby mógł on działać szybciej (np. tak jak obecnie działa w brytyjskim systemie UK ETS lub w propozycji ETS dla sektora transportu i budynków).
  • Należy unikać największego zagrożenia jakim jest szybkie tempo wzrostu cen uprawnień EUA napędzanego przez spekulantów, co powoduje, że cena uprawnień EUA jest/będzie oderwana od rzeczywistości. Koszt krańcowy redukcji w EUETS powinien być właściwym kosztem ponoszonym przez uczestników systemu EU ETS”. Istnieje potrzeba takiego systemu EUETS w nadchodzących latach, aby był on zrównoważony, zbilansowany i prowadzić do tego do czego został stworzony – czyli powinien redukować emisje gazów cieplarnianych po jak najniższych kosztach. Powinien to być system „cap & trade”, a nie „hit and run”, bez szukania winnego za przyszłą porażkę”.

 

Dziękujemy Carbon Forward za zaproszenie i czekamy na przyszłe debaty!

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję