Oficjalne rozpoczęcie projektów z naboru 2016 programu LIFE w Brukseli

Oficjalne rozpoczęcie projektów z naboru 2016 programu LIFE w Brukseli

W dniach 19-20 października 2017 r. przedstawiciele zespołu projektowego LIFE Climate CAKE PL wzięli udział w spotkaniu Kick-off meeting LIFE16, które zostało zorganizowane jest przez Komisję Europejską dla wszystkich beneficjentów Programu LIFE.

 

Celem spotkania było przedstawienie podstawowych zasad funkcjonowania Programu, współpracy z jednostką pośredniczącą (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises -EASME), sposobu monitorowania projektu, a także rozliczania kwestii finansowych oraz raportowania.

 

Podczas spotkania przedstawiono krótką prezentację przygotowaną na bazie szablonu Komisji na temat realizowanego przez IOS-PIB/KOBiZE projektu LIFE Climate CAKE PL – jego zakresu czasowego i merytorycznego, celów i efektów. Ponadto, w trakcie dyskusji odpowiedziano na pytania szczegółowe dotyczące projektu.

 

Ważnym elementem podczas realizacji projektu jest kontakt z innymi beneficjentami programu LIFE w celu wymiany doświadczeń. W trakcie “Kick-off meetingu” reprezentanci IOŚ-PIB odbyli bilateralne spotkanie z innymi beneficjentami LIFE realizującymi projekt LIFE ClimatePath 2050. Projekt ten jest podobny w swej istocie do realizowanego przez IOS-PIB/KOBiZE – zakłada on natomiast wykorzystanie istniejących w Słowenii narzędzi modelowych do polepszenia jakości informacji w procesie decyzyjnym, w szczególności przy opracowywaniu krajowych planów na rzecz energii i klimatu. Na spotkaniu ustalono, że na późniejszym etapie warto byłoby wymienić się rezultatami w postępie prac.

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję