3 spotkanie Platformy Ekspertów LIFE VIIEW 2050

3 spotkanie Platformy Ekspertów LIFE VIIEW 2050

26 marca 2024 r. odbyło się 3 spotkanie Platformy Ekspertów LIFE VIIEW 2050. Podczas spotkania zagłębiliśmy się w naszą najnowszą analizę: “VIIEW on EU ETS: Badanie synergii między EU ETS a innymi środkami polityki klimatycznej UE – usuwanie dwutlenku węgla, wodór i sektorowa polityka transportowa”.

 

Nasi eksperci CAKE / LIFE VIIEW 2050, Jakub Boratyński, Igor Tatarewicz, Marek Antosiewicz i Adam Wąs przedstawili scenariusze analityczno-modelowe i makroekonomiczne, wyniki sektorowe dla energetyki, transportu i rolnictwa. Kluczowe wnioski i rekomendacje zostały przedstawione poniżej:

 

  • Sekwestracja CO2 poprzez technologie takie jak BECCS i zalesianie ma kluczowe znaczenie dla neutralności klimatycznej w UE, przyczyniając się do wzrostu PKB i konsumpcji.

 

  • Wprowadzenie pochłaniaczy emisji powinno być priorytetem, przynosząc korzyści finansowe i zmniejszając obciążenie sektorów, zwłaszcza w krajach, takich jak Polska.

 

  • Redukcja emisji w sektorze rolniczym jest trudna, ale odpowiednie wykorzystanie dotacji finansowych może pomóc w obniżeniu kosztów.

 

  • Rozwój produkcji zielonego wodoru wymaga zrównoważonego planu dotacji, szczególnie w kluczowych latach 2030-2035.

 

  • Wprowadzenie subsydiów i standardów emisyjnych ma duży wpływ na redukcję emisji w sektorze transportu.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu. To było bardzo inspirujące spotkanie, podczas którego omówiliśmy wpływ nakładających się na siebie mechanizmów, takich jak pochłanianie, rolę wodoru, normy emisji dla transportu oraz system handlu uprawnieniami do emisji dla sektora rolnego. 

 

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję