CAKE i LIFE VIIEW 2050 na COP28

CAKE i LIFE VIIEW 2050 na COP28

Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) miał zaszczyt być aktywnym uczestnikiem i zaprezentować wyniki projektu LIFE VIIEW 2050 podczas trzech wydarzeń towarzyszących tegorocznej 28 sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu COP28  (UNFCCC) w Dubaju. CAKE był współorganizatorem dwóch wydarzeń towarzyszących, które odbyły się w dniu 4 grudnia 2023 r. w Pawilonie Estońskim oraz 9.12.2023 r. w Pawilonie UE oraz byliśmy uczestnikiem side eventu organizowanego przez ERCST. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z relacją.

 

 

 

  • “EU ETS and Other Carbon Pricing Measures Towards Climate Neutrality” (4 grudnia 2023, Pavilon Estoński)

Pierwsze wydarzenie towarzyszące koncentrowało się na dynamicznej ewolucji i przyszłości unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji EU ETS, a także jego interakcji z innymi mechanizmami polityki klimatycznej UE i międzynarodowymi, w tym rynków emisji dwutlenku węgla w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., przy jednoczesnym uwzględnieniu wpływu nowego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla (ang. carbon border adjustment mechanism, CBAM). Pierwsze wydarzenie towarzyszące było współorganizowane z Sekretariatem Wspólnoty Energetycznej Energy Community Secretariat.

 

Podczas wydarzenia odbyła się szeroka dyskusja na temat opodatkowania emisji dwutlenku węgla zarówno w UE, jak i w krajach kandydujących do UE, takich jak Mołdawia. Pan Maciej Cygler, ekspert CAKE / KOBIZE, przewodniczył temu spotkaniu jako prowadzący.

W dyskusji Pani Beatriz Yordi, Dyrektor, DG Clima, Komisja Europejska, podkreśliła ambitne plany UE dotyczące działań w zakresie ustalania cen emisji dwutlenku węgla i obecnego rozwoju EU ETS, nowego systemu handlu uprawnieniami do emisji obejmującego emisje z transportu i budynków (ETS2) oraz nowego wprowadzonego przez UE podatku CBAM. Pani Aliona Cara-Rusnac, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Mołdawii, podkreśliła wyzwania stojące przed jej krajem, ale po udziale w dyskusji Mołdawia wydaje się, być dobrze przygotowana do spełnienia wymogów polityki klimatycznej UE. Przygotowanie innych krajów do wypełnienia wszystkich zobowiązań klimatycznych UE wydaje się być na dobrej drodze, co podkreśliła Monika Figaj, ekspert ds. klimatu i sprawiedliwej transformacji z Energy Community, zwracając uwagę na skutki wprowadzenia podatku CBAM dla krajów sąsiadujących z UE.

 

Robert Jeszke, kierownik CAKE i koordynator projektu LIFE VIIEW 2050, wskazał i skomentował najważniejsze wyzwania wynikające z wprowadzenia tych działań, wskazując również na doświadczenia zdobyte podczas wdrażania polityki klimatycznej przez Polskę i wskazując na wyniki raportu przygotowanego w ramach projektu LIFE VIIEW 2050 pt:

 

  VIIEW on EU ETS 2050: Changing the scope of the EU ETS (7,5 MiB, 1 296 hits)

More information and programme of the Estonia at COP28 Pavilion you can find on the website: Estonia at COP28 — Estonia

 

  „VIIEW on EU ETS 2050: Nowe sektory w EU ETS w kontekście neutralności klimatycznej w UE w 2050 – Skutki dla Polski” (1,4 MiB, 518 hits)

Thank you Estonia at COP28 for hosting our event! 

 

Więcej informacji o naszych działaniach na COP28 można znaleźć i śledzić na naszych kanałach social media:

Climate CAKE on X: @climate_cake

Climate CAKE on LinkedIn

 

 

 

 

  •  “A Carbon Bank to manage the transition towards a low carbon economy”, ERCST side event (4 grudnia 2023, IETA PAVILION)

 

 

Drugie wydarzenie towarzyszące miało miejsce 4 grudnia – podczas Dnia Finansów na COP28. Wydarzenie to zatytułowane “A Carbon Bank to manage the transition towards a low carbon economy” zostało zorganizowane przez ERCST – European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition, a Centrum Analiz Klimatycznych i Energetycznych (CAKE) zostało zaproszone do udziału w dyskusji.

 

 

 

 

 

Robert Jeszke, kierownik CAKE, przyznał, że Europejski Centralny Bank Emisji jest obiecującym rozwiązaniem dla przekształcenia EU ETS w kierunku osiągnięcia emisji net zero w 2050 r. i utrzymania jej w późniejszym okresie. Gwałtowny wzrost liczby uprawnień po 2030 r. przy napiętej równowadze rynkowej byłby ryzykowny nie tylko dla rynku CO2, ale także dla gospodarki i społecznej akceptacji EU ETS jako całości. Podkreślił, że przyszły system EU ETS musi być elastyczny, radzić sobie z dużą zmiennością cen i zapewniać odpowiednią płynność na rynku CO2. Cele te mogą zostać osiągnięte przez utworzenie Europejskiego Centralnego Banku Emisji (European Central Carbon Bank). Wskazał, że obecnie nie ma rynku pochłaniania, który jest niezbędny do faktycznej możliwości osiągniecia neutralności klimatycznej. Wyłaniające się systemy handlu uprawnieniami ETS1 i ETS2 są oczywistym rozwiązaniem pozwalającym radzić sobie z redukcjami emisji, ale charakteryzują się inną specyfiką i innymi kosztami redukcji emisji. Wydarzenie to dotyczyło także dyskusji na temat roli organów w zarządzaniu potencjalnymi ograniczeniami podaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz ich praktycznego kształtu i konsekwencji. Podczas spotkania odwołano się m.in. do wyników prac w ramach projektu LIFE VIIEW 2050.

 

Andrei Marcu, Dyrektor from ERCST przedstawił kilka kluczowych pytań dotyczących ustanowienia Centralnego Banku Emisji w UE obejmujących następujące zagadnienia: Czy potrzebujemy tej nowej instytucji? Kto będzie nią zarządzał?  Ioana Petcu z Eurelectric podkreśliła, że potrzebny jest bank lub inna instytucja, która zapewni stabilność rynku i szybką adaptację nie tylko w UE, ale także na całym świecie. Daniele Agostini z Enel Trading, Mercado Livre de Energia wyraził swoje obawy dotyczące potencjalnego ryzyka utraty wiarygodności rynkowej, jeśli bank będzie zarządzany przez polityków. Phillippe Chauveau z Solvay stwierdził, że Europejski Centralny Bank Emisji może być odpowiednim instrumentem zapewniającym płynność na rynku.

 

Nagranie z wydarzenia można obejrzeć tu: https://bit.ly/3NbH53G

 

 

 

 

 

  • “Towards a Climate-Neutral Economy: The Role of Carbon Pricing Systems in Moving the Industry Closer to Net-Zero by 2050″ (9 grudnia 2023, EU PAVILION & online)

 

Zespół CAKE z sukcesem zakończył swój udział w COP28 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (w Dubaju) podczas wydarzenia towarzyszącego “Towards a Climate -Neutral Economy: The Role of Carbon Pricing in Moving the Industry Closer to Net-Zero by 2050”. Wydarzenie to, współorganizowane przez CAKE, European Univeristy Institute, International Carbon Action Partnership i Komisję Europejską, odbyło się w Pawilonie UE w dniu 9 grudnia 2023 r. 

 

 

Najważniejsze spostrzeżenia prelegentów:

Wydarzenie rozpoczęło się od prezentacji  przez  Roberta Jeszke – kierownika CAKE i koordynatora projektu LIFE VIIEW 2050 na temat prowadzonego projektu,  po której Simone Borghesi z Florence School of Regulation (FSR Climate, EUI) przedstawił projekt LIFE COASE, a następnie wszyscy przeszli do dyskusji na temat cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

 

 

Robert Jeszke, kierownik CAKE, podkreślił potrzebę starannego rozważenia ostatnich zmian w systemie EU ETS, przygotowując się do dalszego projektowania architektury klimatycznej i energetycznej po 2030 roku. Mette Quinn, Zastępca Dyrektora DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu, z Komisji Europejskiej, uświadomiła wszystkim ambicje i zakres środków polityki klimatycznej UE oraz podkreśliła znaczenie silnego zaangażowania UE w działania na rzecz klimatu. Simone Borghesi, Dyrektor Florence School of Regulation, European University Institute, podkreślił konieczność nadania priorytetu komunikacji, tak aby przekonać społeczeństwo o skuteczności systemu ETS, jako kluczowego środka w walce ze zmianami klimatu.

 

James Corbett,  Dyrektor ds. Środowiska z World Shipping Council przedstawił perspektywę biznesową, uznając akceptację ambitnych celów polityki klimatycznej i podkreślając jednocześnie potrzebę zapewnienia przewidywalności i pewności w tych politykach. Wskazał również na zaangażowanie WSC w osiągnięcie celu zerowej emisji netto w żegludze do 2050 roku.

Dyskusja nabrała głębszego wymiaru dzięki wystąpieniu QIAN Guoqiang z SinoCarbon Innovation & Investment Co., Ltd. W swoim wystąpieniu przybliżył on zakres dyskusji na temat ośmiu chińskich systemów handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, przedstawiając tym samym globalną perspektywę. Eve Tamme z Climate Principles zwróciła następnie uwagę na przyszłość EU ETS, koncentrując się w szczególności na wyczerpujących się uprawnieniach do emisji i włączeniu pochłaniania do systemów handlu emisjami, co jest jednym z kluczowych aspektów projektu LIFE VIIEW 2050, podkreślonym również przez Roberta Jeszke w jego prezentacji wprowadzającej.

 

Podsumowanie:

Wydarzenie zakończyło się wystąpieniem Gerassimosa Thomasa, Dyrektora Generalnego DG TAXUD, Komisji Europejskiej. Postawił on krytyczne pytanie: Czy mamy realną alternatywę dla systemu handlu emisji dwutlenku węgla? Wskazał na względną nieskuteczność samych regulacji i wezwał do zacieśnienia współpracy w celu zapewnienia integralności mechanizmów rynkowych dwutlenku węgla.

 

Wydarzenie towarzyszące COP28, które odbyło się w ZEA przyniosło cenne spostrzeżenia na temat wieloaspektowych wyzwań i obaw mających kluczowe znaczenie dla osiągnięcia gospodarki neutralnej dla klimatu. Paneliści podkreślili złożony charakter różnych środków polityki klimatycznej, rozszerzenie systemów handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla na nowe sektory oraz konieczność globalnej współpracy w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu.

 

Dziękujemy prelegentom Simone Borghesi, Mette Quinn, Zhibin Chen, Gerassimos Thomas, James Corbett, QIAN Guoqiang i Eve Tamme za zaangażowanie i merytoryczną dyskusję.

 

Program:  EU side events COP28 – Programme (cop28eusideevents.eu)

Więcej informacji: https://www.cop28eusideevents.eu/e/programme?date=dec-09

 

Nagranie z wydarzenia można obejrzeć tu:  The Role of Carbon Pricing Systems in Moving the Industry Closer to Net-Zero by 2050

 

 

 

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję