CAKE na warsztatach eksperckich ws. cen uprawnień EUA i rezerwy MSR

CAKE na warsztatach eksperckich ws. cen uprawnień EUA i rezerwy MSR

Razem z analitykami z ICIS, Refinitiv, Veyt, BNEF oraz naukowcami z PIK, Enerdata, CAKE/KOBIZE wzięło udział w bardzo interesującym i ważnym warsztacie zorganizowanym przez Projekt Ariadne w Brukseli 6 grudnia 2023 r., dotyczącym przyszłych cen uprawnień do emisji w EU ETS i funkcjonowaniu Rezerwy Stabilności Rynkowej (tzw. rezerwa MSR). 

Spotkanie było kontynuacją prac warsztatowych z zeszłego roku na temat prognoz cen uprawnień w EU-ETS do 2030 r i później. Celem tegorocznego wydarzenia było bliższe przyjrzenie się funkcjonowaniu rezerwy MSR z myślą o nadchodzącej rewizji tego mechanizmu w 2026 r. Główny nacisk podczas dyskusji opartej na modelach został położony na okres do 2030 r., ale dyskusje dotyczyły również wpływu ewentualnych czynników na operacje w MSR po 2030 r. Dodatkowo omówiono istotne aktualizacje modeli, tj. zmiany i podstawowe założenia, które wprowadzono od ostatniego spotkania w 2022 r. Omówiono wyniki różnych modeli dotyczących kalkulacji TNAC oraz działania MSR, w szczególności starano się odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Czy TNAC będzie nadal spadał, w średnim i długim okresie wraz z limitem emisji w EU ETS? Czy może ponownie wzrosnąć, ponieważ uczestnicy rynku będą intensywniej skupować uprawnienia w oczekiwaniu na coraz większe ograniczenia w podaży uprawnień?
 • Kiedy TNAC spadnie poniżej górnego progu MSR i przestanie działać? Kiedy MSR oddawać uprawnienia na rynek? Ile ogółem uprawnień zostanie anulowanych do roku 2030?
 • Jak prawdopodobne są duże szoki popytowe w nadchodzących latach? Co by się stało, gdyby wystąpił duży (pozytywny) popyt w momencie, gdy MSR jest tymczasowo nieaktywne? Czy MSR byłby w stanie stabilizować rynek?
 • Strukturalne zmiany na rynku sugerują konieczność dostosowania parametrów MSR podczas kolejnego przeglądu w 2026 r. Jak w tym kontekście można by było zmienić progi MSR? Czy istnieje konieczność rozszerzenia MSR o mechanizm cenowy?

Eksperci CAKE podkreślili na spotkaniu kwestię niedoboru uprawnień, która stanie się kluczowym wyzwaniem w drugiej połowie przyszłej dekady. To wtedy EU ETS może stracić jedną z najważniejszych dotychczasowych funkcji, tj. zapewnienia uprawnień na rynku pierwotnym. Rezerwa MSR w obecnym kształcie i przy obecnych swoich ograniczeniach w kwestiach zwiększania rynkowej podaży uprawnień może przyczynić się do destabilizacji rynku poprzez dopuszczenie do ekstremalnie wysokich cen uprawnień. Odpowiedzią na te problemy może być utworzenie European Central Carbon Bank (ECCB), który miałby zarządzać płynnością uprawnień i wspierać stabilność EU ETS jako kluczowego elementu polityki klimatycznej UE.

W tym miejscu można znaleźć materiały i podsumowanie z warsztatów pt.: “MSR through 2030: impact on market liquidity and considerations for the 2026 reform”:

 • https://ariadneprojekt.de/media/2023/12/Ariadne-Documentation_ETSWorkshopBruessel_December2023.pdf 

10 kluczowych wniosków z warsztatów:

 • Prognozy cen EUA do 2030 r.: Istnieje ogólna zgoda co do znaczącego wzrostu cen uprawnień EUA, szczególnie w drugiej połowie dekady. Prognozy różnią się, przy czym ceny mają pozostać poniżej 100 EUR2023/tCO2 do 2025 r., ale wzrosnąć do przedziału od 91 do 188 EUR2023/tCO2 do 2030 r. Wskazuje na to coraz niższa podaż uprawnień na rynku​.
 • Czynniki wpływające na prognozy cen: Wzrost cen wynika z niedoboru uprawnień na rynku, ale jest łagodzony przez rozwój odnawialnych źródeł energii (RES) i niepewności w przebiegu rozwoju dekarbonizacji w przemyśle. Niektóre modele prognozują niższe ceny uprawnień, ze względu na strukturalny trend w procesie dekarbonizacji i nadwyżkę uprawnień. W przeciwieństwie do tego, CAKE/KOBiZE prognozuje jedne z najwyższych cen ze względu na zwiększoną liczbę aukcji do 2026 r. i późniejsze ograniczenie liczby uprawnień po 2026 r.
 • Dynamika Rezerwy Stabilizacji Rynku (MSR): Do 2030 r. większość modeli przewiduje, że MSR stanie się nieaktywna, nie absorbując ani nie uwalniając uprawnień na rynek. Oznacza to istotną zmianę dynamiki rynku uprawnień i jest istotne dla długoterminowych strategii cen uprawnień do emisji. 
 • Wpływ przewidywań na dynamikę MSR: Modele pokazują różne założenia dotyczące przewidywań rynkowych, co znacząco wpływa na zachowanie MSR. Na przykład model PIK zakłada doskonałe przewidywania, co prowadzi do dłuższej aktywności MSR i większej liczby anulowania uprawnień w MSR, podczas gdy inne, takie jak ICIS i LSEG, zakładają ograniczone przewidywania, co prowadzi do niższego TNAC (nadwyżki) niż PIK, ale wyższych wolumenów niż w innych modelach.
 • Perspektywa ekonomiczna a zachowanie rynku: Obecny stan gospodarki wpływa na zachowanie rynku, gdy przedsiębiorstwa skupiają się bardziej na krótkoterminowym przetrwaniu, co wpływa na ich podejście do strategii handlu uprawnieniami. Sytuacja ta podkreśla znaczenie stabilności politycznej i zaufania rynkowego dla planowania długoterminowego​.
 • Przemysł a redukcja emisji w sektorze energetycznym: Prognozy sugerują, że niepewność w zakresie zdolności redukcji emisji w sektorze przemysłowym jest istotniejsza niż w sektorze energetycznym. Głównie ze względu na zróżnicowane opcje redukcji i zależności od dotacji publicznych dla projektów transformacyjnych. Ta niepewność w redukcji emisji przemysłowych staje się istotna dla przyszłej dynamiki rynku i cen uprawnień do emisji​.
 • Potencjalne zmiany w MSR: Dyskusje na temat poprawy funkcjonalności MSR obejmują dostosowanie kluczowych parametrów, takich jak progi wolumenowe oraz zastosowanie  współczynników LRF do progów MSR. W miarę zbliżania się EU ETS do net-zero, adaptacja ta jest postrzegana jako konieczna dla utrzymania skuteczności MSR.​
 • Alternatywy dla Mechanizmów Stabilizacji Rynku: Kwestionuje się przydatność MSR w obecnej formie do stabilizacji rynku w miarę zbliżania się UE do net-zero, co prowadzi do dyskusji na temat alternatywnych mechanizmów, w tym progów cenowych i możliwości ustanowienia specjalnego banku (European Central Carbon Bank – ECCB).
 • Wyzwania po 2030 r.: W miarę zbliżania się UE do net-zero, przejście MSR z trybu pauzy (brak operacji w MSR) budzi obawy co do stabilności rynku i elastyczności capu. Rozważane są rozwiązania takie jak powiązanie wolumenów uwalnianych z MSR lub/i wykorzystanie kredytów międzynarodowych (tzw. removals).
 • Efektywność długoterminowa EU ETS: W miarę zbliżania się UE do net-zero, pojawiają się pytania dotyczące dalszego funkcjonowania EU ETS pod kątem redukcji emisji. Strategie zapewnienia “miękkiego lądowania” i integracji tzw. CDR do systemu są uważane za kluczowe dla ostatecznego osiągnięcia net-zero.

Powyższe wyniki wskazują na złożony i zmieniający się rynek emisji CO2, z istotnymi implikacjami dla przyszłej ceny uprawnień do emisji w UE i strategii klimatycznych.

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję