CAKE na warsztatach PIK Potsdam i Carbon Gap

CAKE na warsztatach PIK Potsdam i Carbon Gap

W dniu 3 lipca 2024 r., Robert Jeszke, szef CAKE, wziął udział w zamkniętych warsztatach zorganizowanych przez PIK – Potsdam Institute for Climate Impact Research i Carbon Gap. Wydarzenie zgromadziło czołowych ekspertów, społeczeństwo obywatelskie, przedstawicieli przemysłu i decydentów UE w celu omówienia roli usuwania dwutlenku węgla w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

 

Warsztaty były okazją do zaprezentowania różnych punktów widzenia na temat tego, jak najlepiej zintegrować CDR (ang. Carbon Dioxide Removals) z wysiłkami UE w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu i podkreślono potrzebę spójnych ram polityki UE w celu wspierania wdrażania i zwiększania skali usuwania dwutlenku węgla w nadchodzących latach. Nie ma wątpliwości, że dyskusje te będą kontynuowane, a kluczowe kwestie i kolejne kroki zostaną nakreślone w nadchodzących miesiącach i latach. Niezwykle ważne jest podkreślenie, że usuwanie dwutlenku węgla za pomocą technologii takich jak CCS/CCU, DACCS i BECCS jest niezbędne. Osiągnięcie celów polityki klimatycznej UE wymaga większego skupienia się na usuwaniu dwutlenku węgla. W przypadku sektorów, w których całkowita redukcja emisji jest technologicznie lub ekonomicznie niewykonalna, systematyczne włączanie technologii usuwania dwutlenku węgla do polityki klimatycznej może zapewnić dodatkowe uprawnienia do emisji dwutlenku węgla.

Takie podejście uwalnia zasoby w gospodarce, pozwalając na zwiększenie produkcji w innych obszarach. Wycena ujemnych emisji z BECCS i zalesiania może obniżyć cenę emisji dwutlenku węgla w EU ETS, ETS2 i obniżyć koszty emisji dwutlenku węgla w sektorach nieobjętych ETS. Dlatego rozwój rynku ujemnych emisji i wsparcie regulacyjne są niezbędne dla rozwoju tych technologii.

 

 

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję