Eksperci CAKE podczas dnia informacyjnego Horyzont Europa

Eksperci CAKE podczas dnia informacyjnego Horyzont Europa

Eksperci CAKE mieli okazję uczestniczyć w dniu Informacyjnym programu HORYZONT EUROPA 2023 organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które odbyło się dnia 12 stycznia 2023 r. w Warszawie. 

 

Robert Jeszke, Kierownik Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) uczestniczył w Panelu pt. “Zielona, cyfrowa, sprawiedliwa – transformacja w programie ramowym Horyzont Europa”. Robert Jeszke w swoim wystąpieniu przedstawił doświadczenia CAKE w pozyskiwaniu oraz udziale w konsorcjach:

 

W obecnie realizowanych ramach programu Horyzont projektach: 

  • ECEMF (European Energy and Climate Modeling Forum),
  •  AdJUST (Advancing the Understanding of Challenges, Policy Options and Measures to Achieve a Just EU Energy Transition) oraz

Nowych planowanych projektach:

  •  UPTAKE (Bridging current knowledge gaps to enable the UPTAKE of carbon dioxide removal methods) oraz
  • TRACCE (Transformations, Resilience, and Adaptation to Climate Change in Europe).

 

W swoim wystąpieniu podkreślił, że partnerzy w konsorcjach doceniają nasze podejście do prac badawczych, a połączenie doświadczeń i różnych międzynarodowych partnerów w konsorcjach pozwala na uzyskanie pozytywnego efektu synergii. Podkreślił również, że dzięki programowi HORYZONT budujemy kompetencje, narzędzia, i dzięki temu możliwy jest transfer wiedzy pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

 

Moderatorem dyskusji w panelu był Marcin Popkiewicz, a wśród znamienitych panelistów, którzy dzielili się wiedzą z zakresu możliwości aplikowania w celu pozyskania dofinansowania, jak również praktycznymi doświadczeniami z realizacji projektów z programu HoryzontEuropa znaleźli się również m.in.:
Maria Śmietanka, Zastępca Dyrektora Działu Krajowy Punkt Kontaktowy, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Piotr Dymarski, Kierownik Działu Transformacji Cyfrowej, Mostostal Warszawa S.A.
Ligia Kornowska, MD, Liderka Koalicji AI w Zdrowiu, Dyrektor Zarządzająca, Polska Federacja Szpitali.

 

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i liczymy na dalszą współpracę!

Więcej informacji o dniu Informacyjnym HORYZONT 2023: Podsumowujemy Dzień Informacyjny Horyzontu Europa 2023 – Krajowy Punkt Kontaktowy (kpk.gov.pl)

Agenda: agenda02.pdf (kpk.gov.pl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję