Eksperci LIFE VIIEW 2050 na warsztatach we Florencji

Eksperci LIFE VIIEW 2050 na warsztatach we Florencji

W dniach 5-6 czerwca 2023 r. zespół CAKE/KOBiZE/IOŚ-PIB w składzie R. Jeszke, M. Pyrka, J. Witajewski-Baltvilks, I. Tatarewicz wziął udział w warsztatach LIFE COASE pt. Ex-Ante Assessments of Emissions Trading. Spotkanie zorganizowane przez Florence School of Regulation, European University Institute, odbyło się we Florencji. W spotkaniu oprócz zespołu CAKE/LIFE VIIEW 2050 udział wzięli gospodarze: S. Borghesi, A. Ferrari, M. Raude, L. Heinrich (EUI), oraz inni goście: S. Osorio (PIK), C. Ramsay-Collins (DESNZ), Da Zhang (Tsinghua University), P. Pineau, (HEC Montréal).

 

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wprowadzenia ze strony przedstawiciela gospodarzy, po którym Robert Jeszke wygłosił prezentację Modelling the European Union Emission Trading System and the Carbon Border Adjustment Mechanism, przedstawiającą kluczowe wyniki uzyskane w ramach projektu LIFE VIIEW 2050.

Następnie S. Osorio przedstawił prezentację LIMES-EU: A tool to understand better the EU ETS challenges, dotyczącą wykorzystania modelu LIMES-EU do oceny funkcjonowania MSR, wielkości nadwyżek oraz podaży uprawnień w systemie EU-ETS. Kluczowe wnioski z prezentacji S. Osorio w kontekście funkcjonowania EU ETS i dekarbonizacji przedstawiono poniżej:

  • Po wdrożeniu pakietu Fit for 55 z uwagi na zmiany wartości LRF w EU ETS pula uprawnień wyczerpie się w 2039 r., natomiast w scenariuszu bez reformy dopiero w 2059 r.;
  • Z uwagi na działanie rezerwy MSR, uprawnienia są jeszcze wypuszczane na rynek w EU ETS po 2039 r. Jednak następuje długa przerwa w dostępie do uprawnień i MSR zwraca uprawnienia dopiero w 2045,2046,2047 i 2049 r. (po 100 mln EUA);
  • MSR absorbuje łącznie ok. 7,9 Gt EUA, z czego unieważnionych zostaje 7,5 Gt EUA;
  • Wysoka cena EUA daje silną zachętę do gromadzenia uprawnień EUA na kontach (banking EUA), dlatego nadwyżka (TNAC) pozostaje wysoka przez wiele lat a emisje są znacznie poniżej limitu (CAP), szczególnie w okolicach 2030 roku;
  • Większość redukcji następuje w bieżącej dekadzie: emisje do 2030 roku są o 65% niższe niż w 2020 roku. Sektor energii elektrycznej jest praktycznie całkowicie zdekarbonizowany do 2030 roku (oznacza to całkowite wycofanie węgla na terenie całej UE do 2030 r.). Emisje przemysłowe spadną o 36% między 2020 a 2030 rokiem. Ceny EUA: 130 EUR/t do 2030 roku i >300 EUR/t do 2050 roku;
  • W celu dekarbonizacji sektora budynków kluczowa jest poprawa efektywności i przejście na ciepłownictwo sieciowe (DH) oraz elektryfikacja z wykorzystaniem pomp ciepła (power to heat).

 

Trzecia prezentacja BEIS Carbon Price Modelling for the UK Emissions Trading System, wygłoszona przez C. Ramsay-Collinsa, poświęcona była brytyjskiemu systemowi handlu uprawnieniami do emisji oraz oszacowaniom (model POLES) krzywych MACC dla poszczególnych sektorów i okresów w ramach UK ETS.

 

Następne dwie prezentacje miały charakter zdalny. Pierwsza z nich, wygłoszona przez Da Zhang, poświęcona była chińskiemu systemowi handlu emisjami, natomiast druga, przedstawiona przez P. Pineau, prezentowała wyniki (mocno uproszczonego) modelu równowagi rynku uprawnień do emisji dla przypadków Kalifornii i Quebec.

 

Po oficjalnym zakończeniu warsztatów odbyło się spotkanie w węższym gronie, z przedstawicielami EUI, poświęcone ewentualnej współpracy między KOBIZE/IOS-PIB a EUI w kolejnych projektach.

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję