Konferencja Forum Green Region

Konferencja Forum Green Region

W dniu 2 marca 2023 r. uczestniczyliśmy w Konferencji “Forum Green. Region. Zielona transformacja sektora energetycznego i transportu w Polsce. Wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce” organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Przedstawicielstwo Regionalne KE w Polsce.

 

Konferencję otworzyli: rektor prof. dr hab. Andrzej Kaleta, Profesor Boguslawa Drelich-Skulska, oraz Jacek Wasik, Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego KE we Wrocławiu. Wśród uczestników dyskusji na temat zielonej transformacji sektora transportu był dr inż. Krystian Szczepański, Dyrektor Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy, a w panelu na temat transformacji sektora energetyki  Paweł Mzyk, Kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

 

 

Przedstawiciele Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) / Centre for Climate and Energy Analysis / KOBiZE/ IOŚ-PIB poprowadzili warsztaty pt. “Polska net– zero 2050 – rola i wyzwania samorządów“.

 

W trakcie warsztatów Robert Jeszke, szef CAKE przedstawił prowadzone przez nas prace i działania w ramach realizowanych projektów, w tym m.in. przybliżył problematykę projektu LIFE VIIEW 2050. Sławomir Skwierz przedstawił prezentację pt. “Transformacja energetyczna miast i gmin w obliczu polityki energetyczno-klimatycznej UE” oraz zaprezentował przygotowany przez CAKE podręcznik transformacji energetycznej dla samorzadów.  Maciej Cygler prowadził i moderował dyskusję z przedstawicielami samorządów na temat najważniejszych problemów i wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się samorządy na drodze do osiągniecia neutralności klimatycznej.

 

Wśród szanowanych uczestników spotkania obecni byli również m.in. Cezary Przybylski (Marszałek Województwa Dolnośląskiego), Joanna Świderska (Dyrektor, CUPT), Wojciech Szymalski (Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju), Grzegorz Boski (Członek Zarządu Województwa Śląskiego), dr hab. Bożena Ryszawska, prof. UEW, Agnieszka Spirydowicz (Prezes – Zklaster), Piotr Szymański, prof. UEW. Moderatorami byli Mateusz Kokoszkiewicz oraz Izabela Zygmunt.

 

? Nagranie z konferencji oraz warsztatów: https://green-region.ue.wroc.pl/

? “Polska net-zero 2050. Podręcznik transformacji energetycznej dla samorządów“: http://climatecake.ios.edu.pl/wp-content/uploads/2022/01/Polska-net-zero.-Podrecznik-transformacji-energetycznej-dla-samorzadow..pdf

 

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie, dyskusję i liczymy na dalszą współpracę w zakresie transformacji!

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję