LIFE VIIEW 2050: zaproszenie do udziału w ankiecie

LIFE VIIEW 2050: zaproszenie do udziału w ankiecie

Zachęcamy do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie, która przyczyni się do możliwie najtrafniejszego dostosowania naszych działań do Państwa oczekiwań w ramach realizowanego przez IOŚ-PIB/KOBiZE/ CAKE projektu LIFE VIIEW 2050 – Ocena długoterminowego wpływu europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) na zeroemisyjną gospodarkę do 2050 r. Jednocześnie zapraszamy do rozpowszechniania tej ankiety wśród osób zainteresowanych tematyką projektu.

 

 

Ankieta zawiera 10 pytań (szacowany czas na wypełnienie to 3 minuty).

 

Informacja o projekcie LIFE VIIEW 2050

 

  • Głównym celem Projektu jest ocena funkcjonowania EU ETS, jego interakcji z innymi instrumentami polityki UE, innymi międzynarodowymi systemami handlu oraz jego dalszego rozwoju z myślą o neutralnej klimatycznie gospodarce UE do 2050 r. Równoległym celem jest wspieranie i promowanie funkcjonowania EU ETS oraz innych polityk wpływających na kształtowanie cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, a także rozpowszechnianie doświadczeń UE w tym zakresie w celu doskonalenia polityki klimatyczno-energetycznej na szczeblu wspólnotowym i międzynarodowym.

 

  • Analizy, które zostaną opracowane w ramach projektu obejmą ocenę funkcjonowania EU ETS z uwzględnieniem jego synergii i interakcji z:
    • innymi instrumentami polityki klimatyczno-energetycznej stymulującymi wdrażanie technologii niskoemisyjnych, tj. OZE i EE,
    • sektorami gospodarki spoza EU ETS w UE (tj. transport) i stosowanymi tam narzędziami polityki,
    • innymi systemami handlu uprawnieniami do emisji i obecnymi w nich mechanizmami.

 

  • Projekt uzyskał akceptację i wsparcie Komisji Europejskiej i NFOŚiGW w ramach programu LIFE. Będzie realizowany z wykorzystaniem modeli opracowanych w Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE).

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję