Publikacja dotycząca sektora rolnictwa

Publikacja dotycząca sektora rolnictwa

Najnowsze opracowanie Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: pt. “Sensitivity of the global agricultural sector to changes in climate policy – EU countries compared to the rest of the world” zostało opublikowane na portalu SCIENDO. Autorami publikacji są dam Wąs, Paweł Kobus, Piotr Sulewski, Robert Pietrzykowski, Robert Jeszke, Maciej Pyrka.

 

Publikacja rzuca światło na złożoność wpływu polityki klimatycznej na sektor rolnictwa w UE. W obliczu globalnych wyzwań związanych z klimatem, rolnictwo stoi na rozdrożu między potrzebą ograniczenia emisji a zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego.

Od lat 90. XX wieku we wszystkich regionach świata odnotowano spadek emisji gazów cieplarnianych (GHG) na mieszkańca. W krajach rozwijających się spadek ten przypisuje się wzrostowi liczby ludności i wzrostowi emisji bezwzględnych, podczas gdy w krajach rozwiniętych trend ten wynika głównie ze spadku emisji bezwzględnych w połączeniu z niewielkimi zmianami liczby ludności.

 

Niniejszy artykuł ma na celu zagłębienie się w zawiłości globalnych emisji gazów cieplarnianych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolnego. Publikacja ocenia wzorce i przyczyny spadku emisji gazów cieplarnianych na mieszkańca od lat 90. w różnych regionach świata. W szczególności odnosi się do koncepcji “zrównoważonej intensyfikacji rolnictwa” i debaty między intensywną a mniej intensywną produkcją w kontekście emisji gazów cieplarnianych. Pomimo wysokich emisji na hektar, argumentujemy, że kraje europejskie wykazują niższe emisje w stosunku do wartości produkcji, podkreślając intensywność i wydajność produkcji w regionie. Atrakcyjne wizualne reprezentacje danych i odniesienia od znaczących organów międzynarodowych, takich jak IPCC i EEA, wzmacniają ustalenia i wnioski zawarte w artykule.

 

Poniżej kluczowe wnioski z artykułu:

 

  • Globalny wzrost emisji gazów cieplarnianych: Emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa rosną na całym świecie ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na żywność ze strony rosnącej populacji.
  • Regionalne różnice w trendach emisji: Podczas gdy ogólne emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa rosną, w Europie, Australii i Nowej Zelandii odnotowano ich spadek, w przeciwieństwie do rosnących emisji w krajach rozwijających się, spowodowanych wzrostem liczby ludności.
  • Spadek emisji per capita: Pomimo ogólnego wzrostu emisji, emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa w przeliczeniu na mieszkańca maleją na całym świecie, co wskazuje na poprawę efektywności środowiskowej w produkcji rolnej, prawdopodobnie ze względu na postęp technologiczny.
  • Wpływ polityki klimatycznej na rolnictwo: Przyszły wpływ działań na rzecz neutralności klimatycznej na rolnictwo jest niepewny, ze względu na znaczną zmienność potencjalnych modeli polityki klimatycznej i regionalne różnice w emisjach. Podczas gdy włączenie rolnictwa do EUETS może znacznie zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych z sektora rolnego w UE, zwiększa to również import i potencjalny wzrost emisji poza UE, co wymaga zrównoważonej oceny wpływu.
  • Intensywność emisji i implikacje dla polityki: Metoda oceny intensywności emisji w rolnictwie – czy to według emisji na hektar, czy na jednostkę produkcji – ma znaczący wpływ na politykę klimatyczną i konkurencyjność sektora, potencjalnie prowadząc do zwiększenia importu w krajach rozwiniętych lub działając na niekorzyść krajów rozwijających się o niższej produktywności.

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję