Robert Jeszke w Biznes Alert – wywiad

Robert Jeszke w Biznes Alert – wywiad

W dniu 15 grudnia 2021 r. Robert Jeszke, szef CAKE udzielił bardzo ciekawego wywiadu portalowi BiznesAlert na temat m.in. kluczowych elementów pakietu Fit for 55 oraz wyzwań transformacji energetycznej w PL i konieczności inwestycji w poprawę efektywności i niskoemisyjnych technologii, do czego będą potrzebne środki dostępne w ramach systemu EU ETS. 

 

Robert Jeszke mówił o kluczowych zmianach w systemie EU ETS – propozycji rozszerzenia tego systemu o transport morski oraz ustanowieniu oddzielnego systemu ETS dla transportu drogowego i budynków, który wzbudza spore kontrowersje, z uwagi na różne koszty krańcowe w obydwu tych sektorach. W efekcie istnieje poważne ryzyko nierównomiernego i niesprawiedliwego podziału kosztów redukcji emisji oraz obawy o koszty społeczne dla najbardziej wrażliwych odbiorców. Jednak ideę obejmowania coraz większej liczby sektorów w Europie systemem EU ETS należy uznać za słuszną, bo jest ona zgodna z głównymi założeniami całego systemu EU ETS i jest zbieżna z ideą konieczności redukowania emisji na świecie poprzez wprowadzanie i łączenie mechanizmów opartych o „carbon price”. Wprowadzenie podatku granicznego CBAM będzie uzupełnieniem EU ETS. Jego głównym założeniem będzie ochrona skuteczności realizowanej przez UE polityki klimatycznej oraz europejskich przedsiębiorstw i przemysłu przed ryzykiem ucieczki emisji i przenoszeniem produkcji poza UE (co jest efektem ubocznym redukcji emisji). CBAM będzie swego rodzaju motywatorem do wprowadzania  rozwiązań opartych na opłatach za emisje w innych częściach świata, ponieważ wszyscy partnerzy handlowi UE, będą zmuszeni zapłacić ten podatek, jeżeli nie stworzą u siebie systemów porównywalnych z unijnym systemem handlu EU ETS. Wprowadzenie CBAM należy uznać za rozsądne, ponieważ to rozwiązanie powinno w jakimś stopniu chronić przemysł europejski przed ucieczką emisji dodatkowo zachęcając do redukcji emisji państwa trzecie. Natomiast wprowadzenie tego podatku nie powinno odbywać się kosztem rezygnacji z bezpłatnych uprawnień, ponieważ stanowi on wsparcie dla unijnych eksporterów, a jego brak może doprowadzić do obniżenia konkurencyjności przemysłu europejskiego na światowych rynkach. 

 

Robert Jeszke odniósł się również do wyzwań transformacji energetycznej w PL oraz konieczności inwestycji niskoemisyjnych. Potrzeby Polski są bardzo wysokie, według analizy przygotowanej w ramach przez CAKE pt. „Polska net-zero 2050” w perspektywie do 2030 r. same prognozowane nakłady inwestycyjne w nowe jednostki wytwórcze w sektorze energetycznym szacujemy na ok. 45,6 mld EUR. Rośnie więc konieczność przyspieszenia wydatkowania środków na inwestycje, w szczególności w sektorze energetyki. W pierwszej kolejności środki te pochodzić będą z systemu EU ETS, w tym z dedykowanemu na ten cel Funduszu Modernizacyjnego, Funduszu Innowacyjnego, czy nowo utworzonego w Polsce Funduszu Transformacji Energetyki. Środki te powinny być odpowiednio skalowane i niezwłocznie uruchomione po to aby wyeliminować długoterminowe obciążenie na całej gospodarki i społeczeństwa związanej z wysokimi cenami energii. Środki powinny być kierowane na rozwój infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych i wodorowych, na rozwój sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych. Istotna wydaje się zmiana podejścia do pojęcia czym są same nakłady – dobrze zaplanowane nakłady stają się inwestycją w poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki, a nie jedynie kosztem polityki klimatyczno-energetycznej UE. Inwestycje powinny być optymalne zarówno w krótkim, jak i długim horyzoncie czasowym. Istotne jest drobiazgowe opracowanie i konsekwentne wdrażanie polityki klimatyczno-energetycznej na poziomie krajowym uwzględniającej naszą polską specyfikę miksu energetycznego, jak i nasze możliwości finansowe.

 

Cały wywiad dostępny jest tutaj

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję