Robert Jeszke w wywiadzie dla Biznes Alert

Robert Jeszke w wywiadzie dla Biznes Alert

W dniu 15 czerwca 2021 r. – Robert Jeszke – koordynator projektu LIFE Climate CAKE PL oraz LIFE VIIEW 2050 udzielił wywiadu dla Biznes Alert pt. „Wahania cen uprawnień do emisji CO2 utrudniają inwestycje na rzecz ich redukcji“. 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wywiadem Roberta Jeszke dla Biznes Alert, gdzie w rozmowie miał okazję przedstawić opinię na  tematy związane z systemem ETS oraz przyszłych planowanych w nim zmian. Jednym z głównych tematów podjętych była próba wyjaśnienia skokowego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 i możliwych obawach dotyczących spekulacji na rynku uprawnień, o tym  jakim instrumentem jest system handlu uprawnieniami do emisji  ETS oraz jakie zmiany są w nim planowane m.in. w zakresie objęcia systemem ETS sektora transportu i budownictwa. Dodatkowo omówione zostały różne elementy związane z planowanym ogłoszeniem przez KE pakietu legislacyjnego “Fit for 55%” (w lipcu br.),  a które będą kluczowe dla osiągnięcie neutralności klimatycznej UE. W rozmowie przywołano również wyniki analiz CAKE odnoszące się do przygotowanych prognoz cenowych dla uprawnień do emisji. Poniżej kilka cytatów z wywiadu:

 

W przypadku EU ETS – który zgodnie z deklaracjami pozostaje głównym narzędziem polityki klimatycznej UE – próbowano i nadal próbuje się utrzymać korzyści z działania mechanizmu rynkowego, jednocześnie „poprawiając” go tak, aby wysokość cen uprawnień kształtowała się na poziomie zapewniającym oddziaływanie bodźcowe tego narzędzia. Stąd wprowadzone i planowane mechanizmy regulacji podaży (backloading, MSR), czy też koncepcje bezpośredniej kontroli cen. “

 

“Należy zaznaczyć, że cena 76 euro jaką szacowaliśmy w ramach Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE/KOBiZE) na 2030 roku to cena średnia. W zależności jakie będą wyznaczone cele redukcyjne i rozwiązania w samym EU ETS, w ramach ogólnego 55 procent celu redukcyjnego UE na 2030 roku, można przypuszczać, że ceny uprawnień w 2030 roku mogą osiągnąć wyższe wartości, np. 100 euro. Trzeba też dodać, że kalkulacje CAKE nie uwzględniały takich dodatkowych czynników jak aktywność podmiotów finansowych, których rola wraz z rozwojem rynku uprawnień w przyszłości może być jeszcze większa niż dzisiaj.”

 

Na pewno najważniejszy będzie pakiet dokumentów określany terminem „Fit for 55”, który ma być opublikowany w lipcu tego roku. Aby zrealizować propozycje Europejskiego Zielonego Ładu, osiągnąć redukcję emisji w UE o minimum 55 procent w 2030 roku oraz zapewnić neutralność klimatyczną w UE w 2050 roku, Komisja Europejska musi dokonać m.in. rewizji systemu EU ETS oraz rozporządzenia Effort Sharing (obszaru non-ETS), zmiany dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej oraz OZE, czy też wprowadzenia mechanizmu granicznego CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism). Wszystkie powyższe elementy będą miały wpływ na ceny uprawnień. Podniesienie celu w UE o min. 55 procent przełoży się na znaczące podniesienie celów redukcyjnych w EU ETS i non-ETS.”

 

Link do artykułu w wersji polskiej: https://biznesalert.pl/ceny-uprawien-do-emisji-co2-eu-ets-system-handlu-emisjami-wegiel-energetyka/

Link do artykułu w wersji angielskiej: https://biznesalert.com/jeszke-fluctuating-prices-of-co2-allowances-make-investments-in-reduction-harder-interview/

 

Jeszke: Wahania cen uprawnień do emisji CO2 utrudniają inwestycje na rzecz ich redukcji (ROZMOWA)

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję