CAKE i FSR Climate nawiązują współpracę w ramach projektów LIFE dotyczących EU ETS

CAKE i FSR Climate nawiązują współpracę w ramach projektów LIFE dotyczących EU ETS

W dniu 19 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie pomiędzy Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych (CAKE), a klimatycznym oddziałem Florence School of Regulation (FSR Climate)  i realizowanych w ich ramach dwóch projektów LIFE tj. LIFE VIIEW 2050 oraz projektem LIFE DICET.

 

Spotkanie miało na celu opracowanie możliwości współpracy oraz działań w ramach dwóch projektów LIFE skoncentrowanych na funkcjonowaniu i rozwoju systemu handlu uprawnieniami do emisji  (EU ETS).

 

CAKE od niedawna realizuje projekt LIFE VIIEW 2050, którego głównym celem jest ocena funkcjonowania unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), jego wpływ i współdziałanie z innymi instrumentami polityki UE, innymi systemami międzynarodowymi oraz jego ewentualny dalszy rozwój z myślą o gospodarce UE neutralnej dla klimatu do 2050 r.

 

Od 2019 roku FSR Climate nadzoruje projekt LIFE DICET, współfinansowany z unijnego Programu Life, który wspiera Unię Europejską i jej państwa członkowskie w pogłębianiu międzynarodowej współpracy w zakresie handlu emisjami. Jednym z naturalnych interesariuszy projektu było Centrum Analiz Energetyczno-Klimatycznych (CAKE)/ Krajowy Ośrodek Bilanoswania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym (IOS-PIB) w Polsce, które brało udział w spotkaniach Carbon Market Policy Dialogue w ramach projektu LIFE DICET.

 

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję