CAKE na Konferencji KE Competence Centre on Modelling

CAKE na Konferencji KE Competence Centre on Modelling

W dniach 24 i 25 listopada 2021 r.  Zespół CAKE/KOBiZE/ IOŚ-PIB miał okazję uczestniczyć w konferencji organizowanej przez KE Competence Centre on Modelling (CC-MOD) pt. “2021 EU Conference on modelling for policy support: collaborating across disciplines to tackle key policy challenges”. Podczas dwóch dni konferencji przedstawiciele CAKE uczestniczyli w dwóch różnych panelach, gdzie mieli okazję przedstawić wyniki prac prowadzonych w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL.

 

W dniu 24 listopada 2021 r. podczas sesji 4. Sesji Konferencji poświęconej modelowaniu kompleksowych systemów modelowych dla celów polityki (Session 4: Modelling complex systems for policy), Maciej Pyrka, Ekspert CAKE ds. modelowania CGE przedstawił prezentację pt. “Effects of the Border Tax Adjustment in the EU until 2030”.

Podczas wystąpienia M. Pyrka przedstawił m.in. główne wyniki analizy CAKE dotyczącej wpływu wprowadzenia podatku granicznego od emisji (CBAM- ang. Carobn border Adjustmnet Mechanism”) na poziom emisji gazów cieplarnianych w kontekście zwiększonych ambicji klimatycznych UE do 2030r. Omówił również zastosowane scenariusze oraz sektory, jakie zostały ujęte w analizie, jak również wyniki modelowania w kontekście wpływu na produkcję w sektorach objętych podatkiem oraz wpływu na ceny i wielkość importu towarów do UE.

Prezentacja z wystąpienia jest dostępna tu: link.

Nagranie z wystąpienia jest dostępne tu: link.

 

 

 

W dniu 25 listopada 2021 r. podczas sesji Konferencji poświęconej multidysplinarnym podejściom, ocenie oraz możliwości łączenia modeli  (Session 6 : Multidisciplinary approaches, integrated assessment and model linkages)Jakub Boratynski oraz Jan Witajewski – Baltvilks, eksperci CAKE mieli okazję przedstawić prezentację na temat modeli wykorzystywanych w pracach prowadzonych w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL pt. “The use of an integrated modelling approach (CGE, sectoral) to support developing long-term climate strategies up to 2050”.  Podczas prezentacji Jan Boratyński przedstawił szczegółowo zasady łączenia poszczególnych modeli wykorzystywanych przez CAKE tj. MEESA (modelu energetycznego), modelu równowagi ogólnej d-place (CGE), modelu transportowego (TR3E) oraz modelu rolniczego (EPICA). W prezentacji przedstawionej na konferencji przedstawiono również wybrane wyniki dotyczące systemu EU ETS oraz sektora energii, jak również dla sektorów nieobjetych systemem ETS (tzw. non-ETS). Jan Witajewski – Baltvilks przedstawił wyniki w zakresie kosztów transformacji energetycznej dla Polski.

 

Prezentacja jest dostępna tu: link.

Nagranie z wystąpienia jest dostępne tu: link

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie KE: 2021 EU Conference on modelling for policy support: collaborating across disciplines to tackle key policy challenges | Knowledge for policy (europa.eu)

 

 

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję