Nowy artykuł “Towards Climate Neutrality in Poland by 2050: Assessment of Policy Implications in the Farm Sector”

Nowy artykuł “Towards Climate Neutrality in Poland by 2050: Assessment of Policy Implications in the Farm Sector”

Serdecznie zapraszamy do lektury nowego artykułu pt. “Towards Climate Neutrality in Poland by 2050: Assessment of Policy Implications in the Farm Sector”, który został opublikowany w czasopiśmie “Energies 2021” w dniu 13 listopada 2021 r. 

 

 

 

 

Artykuł ocenia potencjalny wpływ ścieżki osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Polskę na krajowy sektor rolny pod względem jego struktury, produkcji, dochodów i cen produktów rolnych. Podejście to opiera się na złożonym modelowaniu ekonomicznym łączącym model równowagi ogólnej (CGE) i modelowanie optymalizacyjne, z modelem sektora rolnego składającym się z modułów rolniczego, strukturalnego i rynkowego. Podczas gdy wyniki modelowania obejmują trzy scenariusze redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2050 r., aby zrozumieć wpływ transformacji w ramach różnych podejść politycznych, badanie dla każdego scenariusza rozwoju sektora rolnego określa również trzy warianty przyjętych rozwiązań: wprowadzenie opłaty za emisję, wprowadzenie wymuszonego limitu emisji i wariant przyjęcia subsydiów do emisji dwutlenku węgla. Wyniki we wszystkich scenariuszach i wariantach przyjętych polityk wskazują na silny, przewidywalny wpływ na produkcję rolną i ceny (głównie produkcję zwierzęcą), przesunięcia w strukturze produkcji w kierunku upraw, a także zmiany dochodów gospodarstw rolnych w analizowanym przedziale czasowym.

 

 

 

Artykuł jest dostępny tu:

Energies | Free Full-Text | Towards Climate Neutrality in Poland by 2050: Assessment of Policy Implications in the Farm Sector | HTML (mdpi.com)

 

 

Artykuł został przygotowany w ramach prac prowadzonych przez Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE), które jest umiejscowione w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), będącego częścią Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB). Artykuł został przygotowany w ramach projektu: LIFE Climate CAKE PL —LIFE16 GIC/PL/000031, który jest dofinansowany z środków UE z programu LIFE i współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję