CAKE na CBAM Global Townhall 2022

CAKE na CBAM Global Townhall 2022

W dniu 18 maja 2022 r. Izabela Tobiasz ekspertka ds. modelowania w Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych wzięła udział w spotkaniu organizowanym przez ECST pt. CBAM Global Townhall 2022.

 

Komisja Europejska przedstawiła propozycję mechanizmu dostosowania do granic emisji dwutlenku węgla (ang. skrót CBAM), który jest przedmiotem toczących się dyskusji w Parlamencie Europejskim i Radzie. Komisja wiodąca ds. CBAM w Parlamencie Europejskim, ENVI, zagłosowała nad poprawkami kompromisowymi 17 maja. To decydujący moment dla CBAM na scenie europejskiej. Dokładna rola CBAM na arenie międzynarodowej pozostaje przedmiotem debaty, nawet w miarę postępu procesu UE. Bez względu na ostateczny kształt i rolę CBAM, jeśli ma on odnieść sukces, obawy dotyczące obchodzenia tego mechanizmu muszą zostać rozwiane. Kwestie tzw. “resource shuffling”, przeładunku i innych strategii obchodzenia i unikania są często zgłaszane przez zainteresowane strony. Spotkanie organizowane przez ERCST było panelem dyskusyjnym gromadzącym ekspertów z UE i ze świata mającym na celu odniesienie się do kluczowych aspektów CBAM dotyczących różnych propozycji i opcji. 

 

Izabela Tobiasz odniosła się do głosowania komisji ENVI ws. CBAM. Wspomniała m.in. o niezwykle istotnej kwestii skróceniu okresu wycofywania bezpłatnych uprawnień sektorom CBAM (ENVI proponuje okres 2026-2030 vs. 2026-2035 propozycja KE) czy skróceniu fazy pilotażowej dla sektorów CBAM do 2024 r. (propozycja KE zakładała jej trwanie do 2026 r.). Izabela Tobiasz przedstawiła również stanowisko Polski w tym zakresie. Na końcu stwierdziła, że CBAM powinien być przede wszystkim instrumentem zachęcającym państwa rozwijające się do podejmowania odpowiednich wysiłków w zakresie ochrony klimatu. Jednocześnie stworzenie instrumentu bezpośrednio rekompensującego krajom rozwijającym się tworzenie CBAM ograniczy skutki tego mechanizmu.

Całość nagrania spotkania dostępna jest tutaj

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję