CAKE na spotkaniu ERSCT ws. artykułu 29a dyrektywy EU ETS

CAKE na spotkaniu ERSCT ws. artykułu 29a dyrektywy EU ETS

W dniu 23 lutego 2022 r. Robert Jeszke, szef CAKE, wziął udział w spotkaniu organizowanym przez ERCST dotyczącym kwestii art. 29a dyrektywy EU ETS pt. “Article 29a EU ETS Directive – EU Measures in the event of excessive price fluctuations”

 

W styczniu 2021 r. ceny EUA wzrosły do 89,42 EUR. Rok wcześniej ich cena wynosiła zaledwie 33 EUR. Ten szybki wzrost cen, oprócz niedawnego kryzysu energetycznego, wywołał dyskusje na temat możliwości uruchomienia przez KE mechanizmu z artykułu 29 dyrektywy EU ETS lub przynajmniej jego reformy. Zgodnie z art. 29, jeżeli przez ponad sześć kolejnych miesięcy cena uprawnień jest ponad trzykrotnie wyższa od średniej ceny uprawnień z dwóch poprzednich lat, Komisja zwołuje posiedzenie Komitetu ds. Zmian Klimatu. Od czasu utworzenia EU ETS w 2005 r. mechanizm jak dotąd nie został uruchomiony. 

 

Robert Jeszke wygłosił prezentację na temat konstrukcji i działania jedynego mechanizmu cenowego, który dostępny jest w tej chwili w ramach systemu EU ETS – artykuły 29a dyrektywy EU ETS pt. “Art. 29a as potential market safeguard int the EU ETS”.  Wyjaśnił dokładnie jak działa mechanizm, który opiera się w głównej mierze na algorytmie cenowym, który umożliwia dokonanie interwencji na rynku (m.in. zwiększenie podaży uprawnień o 100 mln z rezerwy MSR). Przedstawił dwie symulacje dwóch różnych interpretacji mechanizmu (najbardziej skrajnych), które dowodzą, że istnieje niewielka szansa na uruchomienie mechanizmu w przyszłości. Małe szanse spełnienia warunku algorytmu cenowego miałoby również zastosowanie art. 30h (proponowanego przez KE mechanizmu w osobnym systemie ETS2 dla budynków i transportu) w systemie EU ETS. Zasugerował, że najbardziej optymalną wydaje się hybryda obecnego art. 29a w EU ETS oraz art. 30h w ETS2. 

 

Po prezentacji odbył się interaktywny okrągły stół z kluczowymi interesariuszami i decydentami, którzy dyskutowali nad tym, czy obecne mechanizmy UE są odpowiednie, aby uchronić się przed tworzeniem się bańki cenowej na rynku EU ETS oraz o roli spekulacji i jej wpływu na podmioty funkcjonujące w EU ETS.

 

Prezentacje z konferencji dostępne są tutaj

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję