CAKE opublikował artykuł nt. “Just Transition”

CAKE opublikował artykuł nt. “Just Transition”

CAKE opublikował working paper pt.: How to compute the cost for workers within the “Just Transition” to a low-carbon future? (PL: “Jak obliczyć koszty poniesione przez pracowników w związku ze sprawiedliwą transformacją niskoemisyjną”?)

 

 

W artykule zaprezentowano nową metodę obliczenia strat dla pracowników, które są związane z transformacją niskoemisyjną. Teoria mikroekonomii wsparta danymi empirycznymi sugeruje, że wielu pracowników w sektorze górnictwa otrzymuje teraz wyższe wynagrodzenie od tego, które otrzymywaliby w innych sektorach gospodarki. W artykule przedstawiono projekt modułu ekonomicznego, który – po włączeniu w numeryczny model – pozwala na oszacowanie strat pracowników w związku z transformacją niskoemisyjną w Polsce. Wyniki wskazują, że koszty transformacji w Polsce będą rosły i w 2040 roku wyniosą około 1% całkowitego wynagrodzenia pracowników. Koszty związane ze strata pracowników, którzy dziś są zatrudnieni w górnictwie wyniosą około 0,5% całkowitego wynagrodzenia pracowników w Polsce w 2040 r.

 

 

 

Najważniejsze wnioski płynące z artykułu:

  • Transformacja niskoemisyjna wymaga radykalnego spadku produkcji i zatrudnienia w sektorze górnictwa.
  • Należy się spodziewać , że pracownicy zatrudnieni w górnictwie, którzy będą musieli przenieść się do innych sektorów, otrzymają mniejsze wynagrodzenie od tego, które uzyskują obecnie.
  • Pracownicy, którzy odchodzą z górnictwa jako pierwsi to ci, którzy są obojętni między pracą w górnictwie i pracą w innych sektorach. Pracownicy, którzy wstrzymują się z odejściem, to pracownicy spodziewający się, że ich potencjalne wynagrodzenie w innych sektorach jest znacząco mniejsze od tego otrzymywanego w górnictwie.
  • Obliczono koszty związane z transformacją dla pracowników wykorzystując kształt krzywych sektorowej podaży pracy.
  • Koszty transformacji w Polsce będą rosły i w 2040 r. wyniosą ok. 1% całkowitego wynagrodzenia pracowników.
  • Koszty związane ze stratą pracowników, którzy dziś są zatrudnieni w górnictwie wyniosą ok. 0,5% całkowitego wynagrodzenia pracowników w Polsce w 2040 r.
Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję