CAKE uczestniczył w III Debacie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

CAKE uczestniczył w III Debacie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

W dniu 23 września 2021 r. podczas III Debaty organizowanej przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego w ramach Kampanii Polska Chemia w 2021 r. pt. „Pakiet Fit for 55 i jego wpływ na Polską Chemię”, Robert Jeszke – szef Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych (CAKE), KOBiZE/IOŚ-PIB uczestniczył w panelu dyskusyjnym, moderowanym przez Barbarę Rajkowską (IOŚ-PIB), na temat wyzwań wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu i Pakietu Fit for 55 dla gospodarki.
 

W trakcie swojego wystąpienia Robert Jeszke przedstawił istotne wnioski dotyczące wpływu nowych propozycji całego pakietu Fit for 55 oraz związanych z przeglądem dyrektywy EU ETS, które będą miały wpływ na możliwości i tempo transformacji w Polsce:

  • Podkreślił, że osiągnięcie neutralności klimatycznej będzie wyzwaniem dla Polski i będzie wymagało dużego wysiłku inwestycyjnego, jak również wprowadzenia mechanizmów redukcyjnych w każdej gałęzi gospodarki, w tym nie tylko w sektorach przemysłu i w energetyce, ale też w gospodarstwach domowych poprzez propozycje wprowadzenia nowego systemu ETS dla sektora i budynków i transportu;
  • W odniesieniu do rosnących cen uprawnień do emisji, wskazał, że w perspektywie 2030 r. realne jest, że do 2030 roku cena za tonę osiągnie 100 euro, co wynika też z analiz CAKE;
  • Zaznaczył, że oprócz wymogów i celów redukcyjnych za pakietem Fit for 55 idzie również szereg rozwiązań finansowych i należy skorzystać z możliwości, jakie będą dostępne w szczególności skupiając się i planując rozwijanie roli nowych technologii, które będą miały swój największy udział w transformacji gospodarki;
  • Przywołał również wyniki analiz modelowych przeprowadzonych przez CAKE, gdzie jednym z kluczowych elementów będzie tempo rozwoju nowych technologii redukcyjnych tj. BECCS, CCS, czy CCU, które obecnie często są dopiero w fazie pilotażowej, ale bez ich rozwoju  nie da się osiągnąć neutralności klimatycznej.

 

Dziękujemy za możliwość udziału w debacie i ciekawą dyskusję.

 

Więcej na temat wydarzenia można znaleźć na stronie: https://www.pipc.org.pl/aktualnosci/polska-chemia-gotowa-na-fit-for-55,p49192545

 

Nagranie z wydarzenia jest dostępne: https://www.youtube.com/watch?v=veFnJkUfDeQ

 

 
Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję