Dokumentacja łączenia modeli

Dokumentacja łączenia modeli

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu dokumentację techniczną połączenia modelu CGE (d-PLACE) z modelami dla sektorów: energii (MEESA), transportu (TR3) i rolnictwa (EPICA) (Procedure for linking sectoral models with the CGE model), uzupełniając tym samym dostępny na naszej stronie pakiet informacji o narzędziach wykorzystywanych w Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE).

 

Zmiany ograniczające emisję w pojedynczych sektorach nie będą następowały w odizolowaniu od reszty gospodarki – ich skala oraz tempo zależą od zmian we wszystkich pozostałych sektorach. Dla przykładu, redukcja emisji w sektorach przemysłowych zależy głównie od ceny pozwoleń na emisje, które są determinowane, między innymi, przez tempo zastępowania elektrowni węglowych Odnawialnymi Źródłami Energii w sektorze elektro-energetycznym. Z drugiej strony, tempo zamykania kolejnych elektrowni opartych o paliwa kopalniane zależy od zapotrzebowania na energię elektryczną, które jest kształtowane, między innymi, przez tempo elektryfikacji transportu i przemysłu. Podobnie, tempo elektryfikacji zależy od ceny energii elektrycznej, która jest determinowana przez możliwości technologiczne w sektorze elektro-energetycznym.

 

Wszystkie te interakcje między efektami występującymi w różnych sektorach muszą być uwzględnione w analizie efektów polityki klimatycznej, aby uzyskać pełen obraz jej skutków dla funkcjonowania gospodarki. Odzwierciedlenie wszystkich zależności między sektorami nie jest możliwe w pojedynczych modelach sektorowych. Z drugiej strony, wykorzystanie jednego dużego modelu wielosektorowego (takiego, jak dPLACE) nie pozwalałoby na uchwycenie wszystkich ograniczeń i złożonych dynamik, które są uwzględnione w modelach sektorowych. Rozwiązaniem tego problemu jest połączenie wszystkich modeli sektorowych oraz modelu dPLACE w jednej analizie. Zapewnienie przepływu informacji miedzy modelami gwarantuje, że przewidywania każdego modelu z osobna są spójne z przewidywaniami wszystkich pozostałych modeli.

 

Dokumentacja dostępna jest poniżej: 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję