Podsumowanie II Forum Innowacyjności pt. „Klimat wobec wyzwań XXI wieku”, 7.12.2020 r.

Podsumowanie II Forum Innowacyjności pt. „Klimat wobec wyzwań XXI wieku”, 7.12.2020 r.

W dniu 7 grudnia 2020 r. odbyło się  II Forum Innowacyjności pt. „Klimat wobec wyzwań XXI wieku”. W ramach Forum odbyły się dwa panele, które poprowadzili Pan Robert Jeszke oraz Pani Barbara Rajkowska. Podczas forum dyskutowano m.in. na temat Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. oraz o proponowanych nowych celach redukcji emisji gazów cieplarnianych, jakie mają zostać przyjęte przez UE i transformacji do gospodarki niskoemisyjnej.

 

Pierwszy panel dyskusyjny pt. „PEP 2040 w kontekście zaostrzania polityki klimatyczno-energetycznej poprowadził Pan Robert Jeszke, Kierownik Zespołu Strategii, Analiz i Aukcji KOBiZE oraz Koordyntor projektów LIFE Climate CAKE PL oraz LIFE VIIEW 2050.

 

Pan Robert Jeszke przedstawił wprowadzenie do Forum Innowacyjności, i podkreślił, że różny punkt startowy państw członkowskich powinien umożliwiać takim krajom jak Polska inwestycje w gaz w okresie przejściowym –co w Polsce przynosi to znaczne redukcje emisji przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Ponadto zwrócił uwagę, że w krajach z dużym udziałem gazu w miksie nie przynosi to praktycznie żadnego efektu środowiskowego, a dodatkowo mogą powstać aktywa osierocone. Jednocześnie ocenił, że transformacja unijnych gospodarek powinna odbywać się w duchu solidarności i zrozumienia różnic tak żeby nie prowadziła do podziału p.czł. na „zwycięzców” i „przegranych” procesu dekarbonizacji. Podkreślił wymagania związane z zaostrzaniem celu redukcyjnego, nowymi inwestycjami oraz koniecznością mitigacji kosztów dla najuboższych oraz zapewnienia sprawiedliwej transformacji dla regionów górniczych. Wskazał również , że dla niektórych gospodarstw domowych koszty energii stanowią nawet 50% wydatków. Natomiast w kwestii zmiany źródeł wytwarzania – często nie da się przenieść elektrowni węglowej i powiązanych branż na OZE w stosunku 1:1 (jeden do jednego), szczególnie w kontekście przebranżowienia się pracowników.

 

Pani Ksenia Ludwiniak, Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, podkreśliła, że „Podniesienie celu redukcji CO2 będzie się prawdopodobnie wiązało się z wyższymi cenami uprawnień do emisji”. Dodatkowo podkreśliła, że na przy uwzględnieniu zwiększenia celu redukcyjnego należy uwzględnić sposób  w jaki będzie będzie on w praktyce realizowany i poprzez działania jakich mechanizmów. W tym zakresie podkreśliła, że realizacja tego celu może być realizowana poprzez albo podniesienie współczynnika liniowej redukcji (LRF), wzmocnienie rezerwy stabilizacyjnej (MSR), i jest zależne od decyzji dot. obciążeń sektora handlu uprawnieniami do emisji ETS i sektorów poza ETS, tzw. non-ETS. W odniesieniu do projektu dokumentu “Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” przywołała, że polityka ta została oparta na trzech filarach tj. sprawiedliwej transformacji,  zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobrej jakości powietrza. Podkreśliła również, że polityka energetyczna powinna wyznaczać kierunki poprzez wejście w sektor morskiej energetyki wiatrowej, energetyki jądrowej jednocześnie wskazując na to, że nawet przy bardzo dużej penetracji źródeł OZE, w dalszym ciągu konieczne będą moce dysponowalne w systemie.

 

Pan Paweł Cioch, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, Polska Grupa Energetyczna, podkreślił, że w UE widać tendencję do stałego zaostrzania celów regulacyjnych związanych z emisją CO2 i zauważył przy tym, że ceny uprawnień do emisji CO2 rosną z roku na rok, co generuje duże koszty dla spółek. Ocenił również, że zamiana tradycyjnych źródeł energii na źródła odnawialne będzie trwała do końca lat 40-tych tego wieku, a jako paliwo przejściowe określają gaz  lub w dalszej przyszłości dalszej przyszłości wodór.

 

W dyskusji ponadto udział wzięło wiele znakomitych ekspertów w zakresie polityki klimatyczno – energetycznej w tym: prof. dr hab. Inż. Maciej Chorowski, Prezes NFOSiGW, dr Maciej Bukowski (Prezes Zarządu, WISEEuropa),  Mateusz Kieferling (Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne), oraz Maciej Burny (Członek Zarządu, Enerexpierience).

 

Na zakończenie spotkania podkreślono istotne znaczenie organizacji takich konferencji, gdzie przedstawiciele z różnych gremiów zarówno z sektora rządowego, świata biznesu i nauki mogą wspólnie wypracowywać przyszłe rozwiązania z zakresu transformacji klimatyczno – energetycznej. 

 

Relacja i nagranie z wydarzenia są dostępne pod linkiem: 

https://pap-mediaroom.pl/nauka-i-technologie/ii-forum-innowacyjnosci-pt-klimat-wobec-wyzwan-xxi-wieku

 

 

 

 

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję