Spotkanie z UNEP/GRID w zakresie wymiany doświadczeń z realizacji projektów LIFE

Spotkanie z UNEP/GRID w zakresie wymiany doświadczeń z realizacji projektów LIFE

W dniu 9 maja 2018 r. w siedzibie Centrum UNEP/GRID-Warszawa miało miejsce spotkanie poświęcone wymianie informacji nt. projektów LIFE realizowanych przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (projekt LIFE Climate CAKE PL) oraz GRID-Warszawa (projekt LIFE Green-Go!Carpathians).

 

Celem spotkania było omówienie doświadczeń z realizacji projektów LIFE oraz dyskusja nt. potencjału synergii oraz możliwych działań kontynuacyjnych w kontekście obecnych i przyszłych przedsięwzięć. W trakcie spotkania zaprezentowano główne założenia realizowanych projektów oraz m.in. kwestie dotyczące zarządzania projektem (m.in. sprawozdawczość). W trakcie dyskusji poruszono pola możliwej współpracy w kontekście przyszłych działań w zakresie modelowania regionalnych scenariuszy zmian klimatycznych wraz z planowaniem działań adaptacyjnych poprawiających odporność ekosystemów (w tym wykorzystanie elementów niebiesko-zielonej infrastruktury).

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję