Najnowsza publikacja “Podręcznik transformacji energetycznej dla samorządów.”

Najnowsza publikacja “Podręcznik transformacji energetycznej dla samorządów.”

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nasza najnowszą publikacją pt. „Polska net-zero 2050. Podręcznik transformacji energetycznej dla samorządów.” Podręcznik został przygotowany w Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL. Podręcznik stanowi drugą część publikacji pt. „Polska net-zero 2050. Mapa drogowa osiągnięcia wspólnotowych celów polityki klimatycznej dla Polski do 2050 r.”, która została opublikowana w lipcu 2021 r.

 Obie publikacje są dostępne poniżej:

 

 

 

Podręcznik został napisany w celu zaprezentowania w jednym miejscu najważniejszych polityk, środków oraz instrumentów wsparcia w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, które znajdują się w gestii samorządów. To właśnie samorządy lokalne dysponują największym potencjałem w zakresie integracji środków na rzecz rozproszonego wytwarzania energii, efektywności energetycznej, ochrony powietrza i wielu innych elementów wpisujących się w strategię zrównoważonego rozwoju. Zainicjowanie i wdrożenie zmian mających na celu ochronę klimatu to szansa na rozwój miast i gmin oraz szereg korzyści, takich jak: poprawa jakości powietrza i unowocześnienie infrastruktury energetycznej i transportowej, które będą odczuwalne przez następne dekady.

 

Podręcznik zawiera wiele cennych wskazówek i porad co do kierunków działań, jakie mogą być podejmowane przez samorządy w ramach transformacji energetycznej, w szczególności opis dostępnych źródeł finansowania lub współfinansowania przedsięwzięć tego obszaru (z zastrzeżeniem, że dotyczą one obecnie realizowanych konkursów w ramach dotychczasowej perspektywy finansowej). Zarysowano również przewidywane zmiany w kolejnej perspektywie finansowej, jednakże ze względu na to, że warunki i mechanizmy wsparcia nie zostały ostatecznie zdefiniowane w momencie wydania Podręcznika, będą one wymagały uaktualnienia w przyszłości.

 

W podręczniku zaprezentowano także wyniki analiz wykonanych w ramach realizacji projektu LIFE Climate CAKE PL w zakresie potencjału redukcji gazów cieplarnianych w poszczególnych sektorach dla scenariuszy zakładających poziomy redukcji spójne z celami UE. Analiza ta może być pomocna w zakresie oceny koniecznych działań na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 r.

 

Serdecznie polecamy lekturę podręcznika oraz wypełnienie dedykowanej ankiety związanej z wydaniem Podręcznika Transformacji Energetycznej dla Samorządów oraz działalnością Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych.

 

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję