Nowy artykuł “How Long Will Combustion Vehicles Be Used in the Polish Transport Sector on the Pathway to Climate Neutrality?”

Nowy artykuł “How Long Will Combustion Vehicles Be Used in the Polish Transport Sector on the Pathway to Climate Neutrality?”

Serdecznie zachęcamy do przeczytania najnowszego artykułu pt. “How Long Will Combustion Vehicles Be Used in the Polish Transport Sector on the Pathway to Climate Neutrality?”, który został opublikowany 24 listopada 2021 r. w Energies 20201 (Special Issue Trends in the Development of Electric Vehicle). 

 

Transformacja sektora transportu drogowego poprzez zastąpienie pojazdów spalinowych technologiami zeroemisyjnymi jest jednym z kluczowych wyzwań dla osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. W stale rozwijającej się gospodarce zapotrzebowanie na usługi transportowe wzrasta, aby zapewnić ciągłość łańcucha dostaw i mobilność pasażerów. Wdrażanie technologii elektrycznych w sektorze transportu drogowego angażuje zarówno przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa domowe, a jego tempo zależy od rozwoju technologicznego pojazdów bezemisyjnych, obecności niezbędnej infrastruktury oraz przepisów dotyczących norm emisji dla nowych pojazdów wchodzących na rynek.

 

W  artykule podjęto próbę oszacowania, jak długo będą użytkowane pojazdy spalinowe i jaki będzie stan floty w 2050 roku. Do uzyskania wyników wykorzystano model równowagi cząstkowej TR3E. Badanie symuluje przyszłą strukturę floty w transporcie pasażerskim i towarowym. Wyniki uzyskane dla Polski dla scenariusza neutralności klimatycznej (NEU) pokazują, że w 2050 r. udział pojazdów wykorzystujących paliwa kopalne wyniesie ok. 30% w drogowym transporcie pasażerskim i towarowym.

 

Konsekwencją przesunięć w strukturze floty jest redukcja emisji CO2 o ok. 6,5 tys. 80% do 2050 r. oraz wzrost zapotrzebowania transportu na energię elektryczną i wodór.

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł został przygotowany w ramach prac prowadzonych przez Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE), które jest umiejscowione w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), będącego częścią Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB). Artykuł został przygotowany w ramach projektu: LIFE Climate CAKE PL – LIFE16 GIC/PL/000031który jest dofinansowany z środków UE z programu LIFE i współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

 

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję