Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego projektu LIFE Climate CAKE PL

Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego projektu LIFE Climate CAKE PL

W dniu 23 marca 2018 r. miało miejsce pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego i Grupy Roboczej projektu LIFE Climate CAKE PL.

Na spotkaniu przedyskutowano ramy współpracy oraz zdefiniowano cele i tematy analiz, które, m.in. mają być efektem projektu. Komitet Sterujący i Grupę Roboczą powołano na podstawie pisma sygnowanego przez Wiceministra Środowiska. W skład Komitetu Sterującego i Grupy Roboczej wchodzą przedstawiciele grupy docelowej współpracujący z zespołem realizującym projekt.

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję