Raport IPCC “Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change”

Raport IPCC “Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change”

W dniu 4 kwietnia 2022 r. opublikowany został wkład III Grupy Roboczej do Szóstego Raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu IPCC pt. “Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change” i jest nam niezwykle miło poinformować, że jednym z współautorów prowadzących był nasz kolega z zespołu Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych: dr Jan Witajewski-Baltvilks. Nasz ekspert był autorem prowadzącym 16 rozdziału opisującego rolę innowacji i technologii.

 

Raport przedstawia katalog ścieżek możliwych redukcji emisji w XXI w. oraz opisuje koszty i korzyści każdej z nich. Opis ścieżek opiera się głównie na projekcjach modeli matematycznych, które uwzględniają zarówno efekty ekonomiczne, jak i ograniczenia i możliwości systemów energetycznych, transportowych i industrialnych. Podobne narzędzia są rozwijane i wykorzystywane w Centrum Analiz Klimatycznych i Energetycznych (CAKE).

 

Główne wnioski wynikające z raportu IPCC:

 

  • Raport wskazuje, że przy obecnych politykach klimatycznych wzrost światowych emisji doprowadzi do wzrostu średniej globalnej temperatury do około 3°C w porównaniu do ery przed-industrialnej. Stopniowe i zdecydowane zaostrzanie polityk klimatycznych i osiągnięcie neutralności węglowej w skali globalnej w latach 2070-2080 pozwoliłoby na ograniczenie wzrostu temperatury do 2°C. Natomiast natychmiastowa redukcja emisji i osiągnięcie neutralności węglowej w latach 2050-2060 pozwoliłaby ograniczyć wzrost temperatury do 1.5°C i tym samym osiągnąć cel postawiony w Porozumieniu Paryskim. Tak radykalne zmiany wymagałyby jednak masowego wykorzystania technologii niskoemisyjnych w skali globalnej, szczególnie w sektorze energetycznym, transportowym, przemysłowym i rolniczym.
  • Raport zwraca również uwagę na znaczącą rolę negatywnych emisji. Aby powstrzymać zmiany klimatu, samo zmniejszanie emisji będzie niewystarczające – w perspektywie 20 lat niezbędne będzie rozwinięcie i zastosowanie technologii, które pozwolą nam pochłaniać CO2 z atmosfery. Oznacza to przede wszystkim zwiększone inwestycje w lasy oraz w technologie wychwytu CO2.

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję