Robert Jeszke w wywiadzie dla Polityka Insight: „Galopujące ceny uprawnień”

Robert Jeszke w wywiadzie dla Polityka Insight: „Galopujące ceny uprawnień”

W dniu 31 listopada 2021 r., Robert Jeszke – koordynator projektu LIFE Climate CAKE PL oraz LIFE VIIEW 2050, udzielił wywiadu w formie podcastu pt. „Galopujące ceny uprawnień/energia do zmiany” Panu Robertowi Tomaszewskiemu z Polityka Insight, w którym odpowiadał na pytania dotyczące m.in. sytuacji na rynku cen uprawnień EUA, rezerwy MSR, artykułu 29a dyrektywy EU ETS, raporcie ESMA, brytyjskim systemie handlu UKETS i innych systemach ETS, roli COP26, technologiach pochłaniania CO2 (sustainable carbon farming, technologiach CCS, BECCS czy DAC). Cały podcast dostępny jest tutaj.

 

 

Od początku roku cena uprawnień do emisji CO2 wzrosła o 130 proc. i osiągnęła 75 euro za tonę. Ogromna zmienność na rynku EU ETS uderza coraz mocniej w firmy energetyczne i przemysłowe, które muszą rozstrzygnąć, czy opłaca się inwestować w redukcję emisji CO2, czy może kupować uprawnienia. Jednocześnie taka sytuacja sprzyja instytucjom finansowym, które zarabiają na spekulacjach.

 

Robert Jeszke zwrócił uwagę, że na początku obraz techniczny rynku nie zapowiadał kontynuacji wzrostów cen uprawnień. Stało się tak dlatego, że ceny w połowie października br. przełamały linię długoterminowego trendu wzrostowego formowanego od listopada 2020 r. spadając do poziomu ok. 54 EUR. Opuszczenie trendu wzrostowego jest często sygnałem, który może świadczyć o jego odwróceniu. W tym przypadku było jednak inaczej. Ceny uprawnień błyskawicznie wróciły na ścieżkę wzrostową i w ciągu ok. miesiąca wzrosły o 21 EUR osiągając poziom 75 EUR, co procentowo przekłada się na ok. 40% wzrosty. Skąd takie wzrosty? Na pewno techniczny powrót cen do długoterminowego kanału wzrostowego był takim punktem zapalnym, który dał rynkowi sygnał, że idziemy w kierunku wzrostowym. To wszystko mniej więcej zbiegło się w czasie z zakończeniem COP26 w Glasgow, czy publikacją wstępnego raportu dotyczącego rynku uprawnień autorstwa Europejskiego Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ang. ESMA). Raportu, w którym ESMA jasno wskazuje, że nie ma dowodów na występowanie nadużyć na rynku CO2, co sugeruje, że jakakolwiek interwencja na rynku nie będzie konieczna. Warto też wspomnieć o otoczeniu fundamentalnym rynku uprawnień, które bardzo pozytywnie wpływa na nastroje inwestorów na tym rynku, tj. m.in.: oczekiwanie na przyjęcie elementów pakietu „Fit for 55”, czego skutkiem będzie systematycznie zmniejszająca się podaży uprawnień w systemie EU ETS, czy też ożywienie gospodarek po COVID-19, które żeby się odbudować musiały zwiększyć zapotrzebowanie na energię i surowce energetyczne (gaz, węgiel, czy ropę).  Zauważalne jest również coraz większe zainteresowanie tym rynkiem funduszy inwestycyjnych. W szczególności można zaobserwować coraz większy napływ środków do funduszy typu ETF.

 

Rys. 1 Dynamika wzrostów cen uprawnień EUA od początku roku (w EUR)

Źródło: Investing.com

 

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję