Seminarium pt. “Rozwój sektora ciepłowniczego w Polsce”

Seminarium pt. “Rozwój sektora ciepłowniczego w Polsce”

W dniu 18 stycznia 2022 r. Zespół CAKE/KOBiZE/ IOŚ-PIB miał okazję wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energie Cités” być współorganizatorem Seminarium pt. “Rozwój sektora ciepłowniczego w Polsce”, podczas którego dyskutowano o możliwościach transformacji miast i gmin. 

 

Seminarium otworzył Pan Leszek Drogosz, prezes Zarządu Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, dyrektor Biura Infrastruktury, z Urzędu m.st. Warszawy oraz Pan Krystian Szczepański, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego, który podkreślił istotną rolę ostatniej publikacji CAKE pt. “Polska net- zero 2050. Podręcznik Transformacji Energetycznej dla Samorządów”. Seminarium oraz dyskusję podczzas seminarium prowadziła Pani Anna Jaskuła, Dyrektor Biura Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Pan Piotr Sprzączak, Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa, z Ministerstwa Klimatu i Środowiska przedstawił prezentację na temat „Strategii Transformacji ciepłownictwa w Polsce”. w swoim wystąpieniu podkreślił, że wśród największych wyzwań dla sektora ciepłowniczego w Polsce należy wymienić zachowanie roli i konkurencyjności ciepłownictwa  systemowego w Polsce, uniezależnienie cen ciepła od cen EUA, spełnienie norm emisyjnych określonych w przepisach, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła odbiorcom przyłączonym do sieci, ograniczone możliwości finansowania ze środków publicznych oraz zapewnienie odpowiednich środków na inwestycje i  modernizację infrastruktury.

 

Pan Andrzej Rubczyński, Dyrektor ds. ciepłownictwa, Forum Energii przedstawił propozycje nowego modelu biznesowego dla ciepłownictwa (według analizy Forum Energii). Pan Bogusław Regulski, wiceprezes Zarządu Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie omówił główne obszary problemowe branży ciepłowniczej w Polsce, w tym wskazując na problemy samorządu, które wymagają inwestycji  oraz długoterminowych planów transformacji sektora, i gdzie wydaje się jedynym słusznym kierunkiem jest znalezienie technologii wykorzystujących paliwa kopalne.

 

Podczas seminarium nasz ekspert Pan Sławomir Skwierz z CAKE/KOBiZE/ARE S.A. przedstawił prezentację pt. ” Transformacja energetyczna miast i gmin – rozwój zrównoważonego ciepłownictwa systemowego”  na temat możliwości finansowania transformacji przez samorządy i zaprezentował główne elementy najnowszej publikacji opracowanej przez CAKE pt. „Polska net- zero 2050. Podręcznik Transformacji Energetycznej dla Samorządów”.  Pani Patrycja Płonka ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przedstawiła informacje o projekcie ENTRAIN. Pan Jarosław Osiak, z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania zaprezentował główne rekomendacje dotyczące ram prawnych i finansowania OZE w ciepłownictwie, wypracowane w ramach tego projektu ENTRAIN.

Podsumowując spotkanie uczestnicy dyskutowali nad możliwościami zapewnienia skutecznego wsparcia dla rozwoju systemów ciepłowniczych w Polsce wykorzystujących OZE oraz o konieczności współpracy pomiędzy przedstawicielami  jednostek zarówno samorządowych, regionalnych i krajowych oraz przedstawicielami sektora finansowego.

 

 

 

Serdecznie dziękujemy za inspirującą dyskusję wszystkim prelegentom i uczestnikom!

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję