Warsztaty nt. modelowania CGE w kontekście wyzwań polityki klimat.-energ.

Warsztaty nt. modelowania CGE w kontekście wyzwań polityki klimat.-energ.

W dniu 29 sierpnia br. w siedzibie KOBiZE odbyły się warsztaty dotyczące modelowania CGE w kontekście wyzwań polityki klimatyczno-energetycznej. 

 

Spotkanie rozpoczął Robert Jeszke, koordynator projektu LIFE Climate CAKE PL, który przywitał wszystkich gości. W pierwszej kolejności omówił m.in. zadania KOBiZE, historię powstania CAK/CAKE, założenia projektu LIFE Climate CAKE PL oraz schemat narzędzi modelowych. Następnie założenia do wszystkich modeli kolejno przedstawili:

  • Jan Gąska –model CGE – d-PLACE,
  • Igor Tatarewicz –model energetyczny – MEESA,
  • Wojciech Rabiega – model transportowy – TR3E,
  • Jan Witajewski-Baltvilks – model rolnictwa – EPICA.

 

W części wynikowej zaprezentowano rezultaty analizy dotyczącej zjawiska ucieczki emisji w kontekście zwiększenia celu redukcji emisji w UE, przygotowanej w ramach CAKE. Analiza jest dostępna w języku PL i ANG:

  Podsumowanie raportu Ryzyko ucieczki emisji w kontekście zwiększenia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych UE (849,6 KiB, 1 852 hits)

  The risk of Carbon Leakage in the context of increasing the EU Greenhouse Gas Emission reduction taget (3,2 MiB, 2 275 hits)

W kontekście analiz tego typu należy mieć na uwadze, że najważniejsze wnioski jakie z nich płyną są natury systemowej, pokazujące związki przyczynowo-skutkowe i mechanizmy jakie za nimi stoją –podkreślił Robert Jeszke. Przeprowadzona analiza wskazuje na problem jaki może wystąpić jeśli przy zaostrzeniu polityki klimatycznej UE reszta świata nie podejmowałaby odpowiednich działań redukcyjnych. Może to paradoksalnie prowadzić do negatywnego zjawiska w postaci nie tylko spadku konkurencyjności przemysłu UE, ale również, jak wskazują analizy nawet wzrostu globalnych emisji. Należy przy tej okazji podkreślić, że stopień wystąpienie ryzyka ucieczki emisji, rozumianej jako przenoszenie wysokoemisyjnej produkcji w największym stopniu może dotykać państwa członkowskie UE, których miks oparty jest o paliwa kopalne (w tym Polskę) oraz energochłonne sektory gospodarki, tj. sektor stalowy, mineralny, chemiczny. Stąd też, ważne wnioski, które płyną z analizy CAKE dotyczą m.in. konieczności zapewnienia przez UE realizacji zobowiązań pozostałych państw, sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego, wsparcia transferu technologii niskoemisyjnych poza UE, możliwości stosowania mechanizmów typu podatek graniczny oraz wsparcia sektorów energochłonnych w UE. Takie działania mają kluczowe znaczenie dla zapobiegania ryzyku ucieczki emisji.

 

Bardzo duże zainteresowanie zgromadzonych gości wywołała prezentacja wstępnych wyników analizy kształtowania się miksu energetycznego UE i poszczególnych państw w perspektywie 2050 wykonanej przy wykorzystaniu modelu energetycznego. Michał Lewarski omówił cztery scenariusze na poziomie UE:

  • BASE – osiągnięta redukcja: 60%*;
  • BAU – cel redukcyjny 2050 na poziomie 80%*;
  • DEEP – cel redukcyjny 2050 na poziomie 95%*;
  • NN DEEP – cel redukcyjny 2050 na poziomie 95%*, ale bez możliwości budowy nowych źródeł jądrowych;

*Poziomy redukcji emisji względem roku 2015.

 

Długoterminowe analizy sektora energii mają duże znaczenie z punktu widzenia zbliżających się decyzji w zakresie ustanowienia celów redukcyjnych na poziomie UE w perspektywie 2050 oraz ich wpływu na kształtowanie się miksu energetycznego poszczególnych państw, a tym samym kosztów dla ich gospodarek. Otrzymane wyniki pokazują jak duże zmiany w energetyce UE będą musiały nastąpić aby możliwe było osiągnięcie neutralności klimatycznej.

 

Najważniejszym elementem warsztatów z punktu widzenia projektu, była dyskusja i spostrzeżenia jakie przybyli goście – eksperci w zakresie modelowania oraz polityki energetyczno-klimatycznej – mieli do wyników pracy, jaką wykonano w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL. Ciekawe sugestie do rozwoju narzędziowni CAKE dotyczyły m.in.: możliwości uwzględnienia wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w przemyśle, nowych technologii magazynowania energii, rynku finansowego i jego instrumentów (podatków, ceł). Ważnym wnioskiem płynącym ze spotkania było również zapewnienie, aby praca wykonywana przez analityków i modelarzy nie szła do tzw. „szuflady”, ale stanowiła element w procesie decyzyjnym na poziomie politycznym.

Na spotkaniu nie zabrakło także informacji o postępach w realizacji projektu LIFE i działaniach warsztatowych, konferencjach, spotkaniach itp.

 

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję