Warsztaty “Pakiet Fit for 55” z NBP

Warsztaty “Pakiet Fit for 55” z NBP

W dniu 10 grudnia 2021 r. odbyły się warsztaty na temat modelowania pt. “Pakiet Fit for 55 – wyzwania dla polskiej gospodarki”, w których uczestniczył Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE)  działający w ramach KOBIZE/ IOŚ-PIB z przedstawicielami Narodowego Banku Polskiego (NBP).
 

W trakcie warsztatów eksperci Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) przedstawili informacje na temat prowadzonych prac, jak i osiągniętych wyników z modelowania które zostały zawarte m.in. w opublikowanym w tym roku Raporcie “Polska – net zero 2050”.
 
Warsztaty rozpoczął Robert Jeszke – szef CAKE powitał uczestników i przedstawił rolę oraz główne zadania i działalność CAKE oraz KOBIZE. Następnie Marta Rosłaniec przedstawiła prezentację na temat obecnego stanu polityki klimatycznej oraz wyzwań związanych z wdrażaniem pakietu  Fit for 55 oraz dążeniem do osiągnięcia celów neutralności klimatycznej.
 
W części warsztatów poświęconej “Transformacji gospodarki Polski w perspektywie 2030/2050” eksperci CAKE przedstawili szereg prezentacji na temat wyników prowadzonych prac modelowych. Maciej Pyrka poinformował o prowadzonych analizach modelowych dotyczących modelu CGE oraz o wynikach analizy dot. możliwości wprowadzenia podatku granicznego CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism). Igor Tatarewicz przedstawił prezentację na temat wpływu podwyższenia ambicji na zmiany miksu energetycznego oraz główne założenia dotyczące modelu sektora energetycznego MEESA. Wojciech Rabiega przedstawił prezentację na temat transformacji sektora transportowego i przyszłości elektryfikacji samochodów osobowych i ciężarowych. Adam Wąs przedstawił wyniki analizy w zakresie skutków redukcji emisji w sektorze rolnictwa.
 
W kolejnej części warsztatów poświęconej modelowaniu skutków wdrażanych polityk skupiono się na wyzwaniach stojących przed modelowaniem. Podczas tej części warsztatów Jan Witajewski- Baltvilks przedstawił prezentację na temat problemów i rozwiązań związanych z modelowaniem transformacji # niskoemisyjnej w modelach CGE. Natomiast przedstawiciel ze strony Narodowego Banku Polskiego zaprezentował doświadczenia NBP związane z modelem MOST_PL.
 
Warsztaty były okazją do wymiany doświadczeń, jak również określenia możliwości przyszłej potencjalnej współpracy pomiędzy CAKE/KOBIZE/IOŚ-PIB, i NBP.

 

 

 

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję