Aktualizacja dokumentacji technicznej dla modelu CGE (d-PLACE), energetycznego (MEESA), transportowego (TR3E) oraz rolniczego (EPICA) – jednym z zadań projektu LIFE VIIEW 2050

Aktualizacja dokumentacji technicznej dla modelu CGE (d-PLACE), energetycznego (MEESA), transportowego (TR3E) oraz rolniczego (EPICA) – jednym z zadań projektu LIFE VIIEW 2050

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu aktualizacje dokumentacji technicznych zestawu narzędzi analitycznych zbudowanych w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL: CGE (d-PLACE), energetycznego (MEESA),  transportowego (TR3E) oraz rolniczego (EPICA). Rozbudowa modeli wpisuje się m.in. w zadania związane z realizacją kolejnego naszego projektu LIFE VIIEW 2050. Na bazie stworzonego warsztatu analitycznego planujemy przygotowywać analizy odpowiadające na aktualne potrzeby informacyjne w zakresie wdrożenia polityki klimatycznej w Unii Europejskiej. Projekt LIFE VIIEW 2050 ukierunkowany jest na ocenę działania systemu EU ETS, w tym powiększanie jego zakresu o kolejne sektory. Przedmiotem naszych analiz będzie także ocena pozostałych elementów polityki klimatycznej i energetycznej UE. Aby sprostać takiemu zadaniu konieczna była rozbudowa i przygotowanie modeli wykorzystywanych w ramach prac zespołu CAKE.

 

 

Model d-PLACE opiera się na statycznym modelu CGE o nazwie PLACE, który został stworzony w latach 2013-2016 przez członków Centrum Analiz Polityki Klimatycznej (polski akronim – CAK) współpracujących z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Środowiska i Ministerstwem Finansów Rzeczypospolitej Polskiej i ekspertów Banku Światowego we współpracy z IOŚ – PIB. Model d-PLACE jest to rekursywnie-dynamiczny model równowagi ogólnej (z ang. Computable General Equilibrium, CGE), ogólnoświatowy i wielosektorowy. W stosunku do pierwszej wersji dokumentacji model został rozbudowany m.in. o technologie energetyczne w tym opcje redukcji emisji (np. CCS/CCU, wodór, transport elektryczny) oraz o modelowanie kosztów przejścia pomiędzy sektorami na rynku pracy.

 

Dokumentacja jest dostępna:

  The CGE Model D-PLACE. Technical documentation for the model version 2.0 (2,4 MiB, 173 hits)

 

 

 

 

Model energetyczny MEESA (Model for European Energy System Analysis) jest modelem liniowym optymalizującym pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło sieciowe i wodór pochodzący z elektrolizy w UE27 (plus Norwegia, Szwajcaria i Wielka Brytania) specjalizujący się w bilansowaniu emisji zanieczyszczeń. Narzędzie analityczne zostało zaprojektowane w celu szczegółowej analizy roli istniejących i przyszłych technologii energetycznych w osiąganiu celów, jakie wyznacza sektorowi energii polityka klimatyczno-energetyczna UE. Model minimalizuje łączne zdyskontowane koszty pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło sieciowe w całym okresie analizy obejmującym lata 2020-2055. MEESA wykorzystuje do tego ponad 50 technologii, z jakich może korzystać w każdej z 18 (lub 72 w wersji rozszerzonej modelu) stref obciążenia rozpatrywanych dla każdego roku analizy. W stosunku do pierwszej wersji dokumentacji model został rozbudowany m.in. o produkcję zielonego wodoru i możliwość wykorzystania wodoru w nowych elektrowniach i elektrociepłowniach gazowych oraz w sektorze transportu i przemyśle.

 

Dokumentacja jest dostępna:

  The Model for European Energy System Analysis MEESA. Technical documentation for the model version 2.0 (1,6 MiB, 157 hits)

 

 

 

 

Model transportowy TR3E (Transport European Economic Model) opiera się na koncepcji równowagi częściowej i składa się z dwóch głównych modułów: pasażerskiego i towarowego. Obejmuje 4 główne obszary transportu: drogowy, kolejowy, lotniczy oraz żeglugę śródlądową i przybrzeżną towarów. Z geograficznego punktu widzenia TR3E obejmuje swoim zakresem 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Wielką Brytanię. Dane historyczne do kalibracji modelu TR3E zostały zaczerpnięte z różnych źródeł. Najważniejszymi z nich są baza danych IDEES (Integrated Database of the European Energy Sector), która zasila model danymi o strukturze floty, historycznych poziomach aktywności i stopie złomowania, oraz baza TRACCS, skąd pochodzą informacje dotyczące kosztów aktywności transportowej w poszczególnych państwach członkowskich UE. W stosunku do pierwszej wersji dokumentacji model został rozbudowany m.in. o technologię wodorową (transport pasażerski i towarowy) oraz technologię elektryczną do pojazdów ciężarowych (HDV).

 

Dokumentacja jest dostępna:

  THE Transport European Emission Economic Model TR3E. Technical documentation for the model version 2.0 (1,3 MiB, 46 hits)

 

 

 

Model sektora rolnictwa EPICA (The Evaluation of Policy Impacts – Climate and Agriculture Model), którego głównym zadaniem jest analiza skutków polityki klimatyczno-energetycznej w rolnictwie. Model EPICA składa się z dwóch zintegrowanych ze sobą modułów – rynkowego i gospodarstw rolnych – łącząc w sobie podejście oparte na równowadze cząstkowej z liniową optymalizacją działalności rolniczej. Pozwala to na symulację właściwej równowagi między popytem i podażą dóbr wytwarzanych w sektorze rolnictwa, a jednocześnie dostarczenie zdezagregowanej informacji o skutkach polityki dla działalności gospodarstw rolnych. Konstrukcja modelu EPICA umożliwia interakcję z pozostałymi narzędziami analitycznymi CAKE, w tym w szczególności modelem d-PLACE oraz modelem MEESA. W stosunku do pierwszej wersji dokumentacji model został rozbudowany m.in. o środki ograniczające emisję gazów cieplarnianych opartych na LULUCF (np. przywrócenie terenów podmokłych i zalesianie gruntów rolnych).

 

Dokumentacja jest dostępna:

  The Evaluation of Policy Impacts – Climate and Agriculture Model EPICA. Technical documentation for the model version 2.0 (1,4 MiB, 152 hits)

 

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję