CAKE dla EURACTIV: Utworzenie ECCB w celu ustabilizowania polityki klimatycznej UE

CAKE dla EURACTIV: Utworzenie ECCB w celu ustabilizowania polityki klimatycznej UE

Eksperci CAKE, Robert Jeszke i Sebastian Lizak, napisali artykuł dla EURACTIV pt. „Why a European Central Carbon Bank would help stabilise EU climate policy”, w którym oceniają potencjał utworzenia European Central Carbon Bank (ECCB) w celu ustabilizowania polityki klimatycznej UE . 

Trwa debata wokół poziomu ambicji redukcyjnych na rok 2040, niektórzy opowiadają się za bardzo ambitnymi celami redukcyjnymi, podczas gdy inni kładą nacisk na zarządzanie, instrumenty polityki i wsparcie społeczne ponad konkretnymi celami emisyjnymi. Ze względu na wyzwania w zakresie wdrażania polityki klimatycznej, potrzebna jest kompleksowa wizja zarządzania w celu osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do 2050 r.

Unijny System Handlu Emisjami (EU ETS) stoi przed ogromnymi wyzwaniami, ponieważ uprawnienia do emisji przyznawane w ramach tzw. capu  wyczerpią się już ok. 2040 roku. W celu rozwiązania tego problemu prowadzone są dyskusje na temat utworzenia Europejskiego Centralnego Banku Emisji (ang. European Central Carbon Bank – ECCB). Eskperci CAKE w artykule przedstawiają wizję utworzenia takiego banku aby mógł on służyć jednocześnie do zarządzania jednostkami pochłaniania CO2 (tzw. carbon removals) i regulowania rynku uprawnień w EU ETS w celu zapewnienia stabilności i płynności rynku CO2.

Podobnie jak banki centralne w polityce pieniężnej, ECCB miałby wpływ na dynamikę rynku CO2, kontrolował podaż i popyt na uprawnienia do emisji oraz stabilizował ceny. To mogłoby łagodzić spekulacje na rynku i nieuzasadnione wzrosty cen, poprawiając przejrzystość w procesie podejmowania decyzji. ECCB potencjalnie mógłby zastąpić istniejące mechanizmy EU ETS, takie jak rezerwa MSR czy mechanizm z art. 29a dyrektywy EU ETS i dostarczyć kompleksowe rozwiązanie uwzględniające również pochłanianie CO2, co uprościłoby politykę klimatyczną i pomogło osiągnąć cele w 2040 r. (jeszcze nieznany) i 2050 r. (net-zero).  Wybór lokalizacji ECCB w Europie Środkowo-Wschodniej, np. w Polsce, mógłby zrównoważyć rozkład władzy w UE i sprzyjać współpracy z sąsiednimi krajami, wzmacniając spójność UE i różnorodne perspektywy kształtowania polityki klimatycznej.

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję