CAKE na EUI Climate Week 2023 we Florencji

CAKE na EUI Climate Week 2023 we Florencji

W dniu 3 maja Robert Jeszke wziął udział w EUI Climate Week 2023 zorganizowanym przez European University Institute i School of Transnational Governance. Szef CAKE uczestniczył w panelu dyskusyjnym poświęconym rozwojowi systemów handlu emisjami oraz polityki klimatycznej w ramach sesji pt. “What Next for EU Climate Policy?”.

Prace legislacyjne wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu są już na ostatnim etapie implementacji. Jest to ważne osiągnięcie, ale nowy kontekst wojny na Ukrainie dramatycznie zmienił warunki geopolityczne, co jest niezwykle istotne zwłaszcza z punktu widzenia UE. W międzyczasie Stany Zjednoczone przyjęły swoje IRA. Dyskusja dotyczyła kluczowych kwestii związanych z polityką klimatyczną UE w perspektywie najbliższej dekady, tj.  jak utrzymać konkurencyjność sektora przemysłu w Europie, czy UE potrzebuje nowej strategii geopolitycznej w zakresie energetyki i przemysłu, czy też jak powinna wyglądać agenda na drodze do 2040 r. przygotowująca UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. 

Uczestnikami dyskusji byli:

  • Kurt Vandenberghe, Dyrektor Generalny, DG CLIMA, Komisja Europejska
  • Ottmar Edenhofer, Dyrektor i Główny Ekonomista, PIK
  • Nathalie Tocci, Dyrektor, Istituto Affari Internationali
  • Robert Jeszke, Kierownik Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych, KOBiZE

 

Robert Jeszke przedstawił główne wnioski z ostatniej analizy CAKE pt. VIIEW on EU ETS 2050: Changing the scope of the EU Emissions Trading Systemw kontekście przedmiotowej dyskusji.  System EUETS musi być dalej reformowany i rozszerzony na nowe sektory gospodarki, aby system pozostać centralnym filarem polityki klimatycznej UE i służyć jako kluczowe narzędzie do redukcji emisji w najbardziej efektywny sposób. Połączenie obecnego EUETS z ETS2 (BRT ETS) dla sektorów budownictwa i transportu może mieć sowich zwycięzców i przegranych. Dlatego potrzebna jest pełna solidarność wśród państw czł., integralność i zaufanie do systemu. Jeżeli dwa systemy będą wciąż funkcjonowały osobno, to koszty krańcowe w ETS2 będą bardzo wysokie w dłuższej perspektywie. Ta sytuacja generowałaby duże koszty dla obszarów (państw czł.) z dużym deficytem uprawnień w ETS2, które muszą kupować uprawnienia od innych państw czł.  Przy połączeniu dwóch systemów EUETS i ETS2, koszty krańcowe w ETS2 będą znacznie niższe. Głównymi beneficjentami połączenia EUETS i ETS2 w dłuższej perspektywie będą Europa Południowo-Wschodnia, Europa Centralna, Europa Północna i Polska. Osiągnięcie celu net-zero w UE w 2050 r. będzie praktycznie niemożliwe bez szerokiego zastosowania tzw. “removals”, w tym zarówno technologii, takich jak CCS/CCU, jak i ujemnych emisji z BECCS i AFOLU.

Sektor energetyczny odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu celu net-zero w 2050 r., głównie ze względu na jego wysoki potencjał redukcji emisji. Bez ujemnych emisji z sektora energetycznego praktycznie niemożliwe jest osiągnięcie gospodarki bezemisyjnej. Europa nie ma wystarczającego potencjału mocy OZE, aby zaspokoić popyt na energię elektryczną i czysty wodór bez energii z atomu i importu energii. Konieczne jest stworzenie systemu rozwoju zielonego wodoru. Istnieje potrzeba stworzenia systemu rozwoju zielonego wodoru z wykorzystaniem OZE i źródeł jądrowych w strukturach UE. 

 

Nagranie z wydarzenia można obejrzeć pod linkiem: LINK 

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję