CAKE na Forum Paliw Gazowych

CAKE na Forum Paliw Gazowych

W dniu 25 kwietnia 2024 r. Robert Jeszke, szef Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) wystąpił podczas Forum Paliw Gazowych organizowanym przez Polish Liquid Gas Association / Polska Organizacja Gazu Płynnego, gdzie podczas sesji III pt. “Konsekwencje europejskiej polityki klimatycznej dla branży LPG”, przybliży temat systemu ETS2 w sektorze transportu i budynków.

 

W wystąpieniu prezentowane były m. in. prognozy zmian miksu energetycznego Unii Europejskiej do 2050, a także symulacje wpływu ETS2 na ceny i koszty poszczególnych paliw. 

 

Szef CAKE omówił ponadto całą architekturę nowego systemu dla transportu i budynków w UE (tzw. ETS2):

  • System ma wystartować od 2027 r. z opcją uruchomienia rok później,
  • Cel 43% redukcji do 2030 r. vs. 2005 r. (LRF: 5,10% od 2024 r./5,38 % od 2028 r.)
  • Obowiązki rozliczania emisji będą nakładane na dystrybutorów paliw
  • Brak bezpłatnego przydziału uprawnień (pełny aukcjoning)
  • Nowa rezerwa MSR
  • Wprowadzono uproszczone wymogi monitorowania, sprawozdawczości i weryfikacji dla małych dostawców paliw.
  • W pierwszym roku działania systemu do sprzedaży wystawione będzie dodatkowe 30% wolumenu aukcyjnego, i tym samym ułatwić funkcjonowanie systemu.
  • Gdy system ruszy, a cena uprawnień przekroczy 45 EUR i utrzyma się powyżej tego pułapu przez określony czas, na rynek zostaną wypuszczone dodatkowe uprawnienia. (działa do końca 2029 r.
  • Jeżeli ceny energii będą wyjątkowo wysokie, rozpoczęcie działania nowego systemu nastąpi dopiero w 2028 r.
  • Utworzenie dedykowanego funduszu społecznego (ang. Social Climate Fund) – Polska największym beneficjentem

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję