CAKE na konferencji organizowanej przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECD

CAKE na konferencji organizowanej przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECD

W dniu 27 września 2023 r. nasi eksperci z CAKE, Robert Jeszke i Maciej Pyrka, wzięli udział w Sesji III poświęconej komunikowaniu ryzyka oraz zapewnianiu równości w polityce energetycznej i klimatycznej na konferencji zorganizowanej przez Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy OECD.

Rosnące ceny energii, konieczność odejścia od rosyjskich paliw kopalnych w krótkiej perspektywie, a jednocześnie globalnie niewystarczające inwestycje w odnawialne źródła energii stawiają pytania o sposób dalszego postępowania w dążeniu do neutralności klimatycznej w 2050 r. Czy będzie to proces bardziej złożony, oparty na paliwach kopalnych, czy też przyspieszający transformację ku czystej energii bez osłabiania bezpieczeństwa energetycznego. Rolą rządów, wspieranych przez specjalistyczne międzynarodowe organizacje takie jak IEA i OECD, jest staranne planowanie polityk i strategii, aby zapewnić, że transformacja energetyczna będzie dobrze zsynchronizowana z koniecznymi inwestycjami i nie osłabi bezpieczeństwa energetycznego, zwłaszcza w okresach nasilonej niepewności.

Nasi eksperci z CAKE przedstawili najnowsze wyniki analiz dotyczących efektów ekonomicznych związanych z zmianą kształtu EU ETS i polityki klimatycznej do 2050 r.

Poniżej trzy główne wnioski z prezentacji:

1️⃣ Jeśli EU ETS ma pozostać centralnym filarem unijnej polityki klimatycznej opartej na rynku, konieczne jest jego dalsze reformowanie i rozszerzenie o nowe sektory (w przeciwnym razie tzw. “cap” w EU ETS może osiągnąć zero ok. 2040 r.).

2️⃣ Osiągnięcie zero-emisyjności znacząco zależy od tzw. removals, przy dużym znaczeniu emisji ujemnych (BECCS i AFOLU) oraz CCS/CCU oraz technologii, takich jak bezpośrednie przechwytywanie CO2 z powietrza.

3️⃣ Rozszerzenie EU ETS ma tylko niewielki efekt makroekonomiczny w skali agregatowej (na poziomie unijnym), ale przy wysokich cenach uprawnień do emisji może prowadzić do znaczących efektów w zakresie dobrobytu na poziomie krajowym.

Więcej w naszej najnowszej analizie: “VIIEW na temat EU ETS 2050: Zmiana zakresu EU ETS

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję