CAKE na kongresie Carbon Capture

CAKE na kongresie Carbon Capture

Maciej Pyrka, nasz ekspert Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE)/KOBIZE/IOŚ-PIB był jednym z prelegentów podczas Kongresu Carbon Capture CCUS  który odbył się 23 kwietnia 2024 r. w Poznaniu. W trakcie Sesji I pt. “Globalny Przegląd CCS” miał okazję przedstawić prezentację o roli technologii pochłaniania emisji CO2 w osiągnięciu celu neutralności klimatycznej UE do 2050 r.

 

 

Maciej Pyrka, Ekspert ds. modelowania CGE w CAKE oraz Zastępca Kierownika Zespołu Strategii, Analiz i Aukcji w KOBIZE (IOŚ-PIB) 

wygłosił prezentację zatytułowaną “Rola technologii pochłaniania emisji CO2 w osiągnięciu celu neutralności klimatycznej przez UE do 2050 roku“. W trakcie prezentacji przedstawił ścieżkę redukcji emisji oraz znaczenie różnych technologii w kontekście osiągnięcia przez UE zakładanego celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Dodatkowo, poruszył kwestie porównania zużycia energii finalnej między Polską a krajami UE oraz zaprezentował prognozowane krańcowe koszty redukcji emisji CO2. Zgodnie z prezentowanymi wynikami, krańcowe koszty redukcji w ramach EU ETS będą coraz wyższe i mogą osiągnąć nawet 190 euro/tonę do 2030 roku, a w 2050 roku około 400 euro/tonę.

 

W trakcie prezentacji szczególną uwagę zwrócił na potencjał generowania ujemnych emisji CO2 poprzez technologię BECCS (Bioenergy with Carbon Capture and Storage – bioenergia z wyłapywaniem i magazynowaniem węgla), prezentując kilka scenariuszy zakładających różne poziomy wsparcia dla jednostek removals (ujemnych emisji) generowanych przez BECCS. Podsumowując, prezentacja Pana Macieja Pyrki stanowiła przegląd działań niezbędnych do osiągnięcia celów neutralności klimatycznej przez UE, podkreślając istotną rolę technologii pochłaniania emisji CO2 w tym procesie.

 

Prezentowane podczas konferencji wyniki bazowały na najnowszej analizie Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) przygotowanej w KOBIZE/IOŚ-PIB w ramach projektu LIFE VIIEW 2050 pod tytułem “VIIEW on EU ETS 2050: Exploring synergies between the EU ETS and other EU climate policy measures – carbon removal, hydrogen, and sectoral transport policy”. Analiza jest dostępna w języku angielskim:

  VIIEW on EU ETS 2050: Exploring synergies between the EU ETS and other EU climate policy measures - carbon removal, hydrogen, and sectoral transport policy (3,3 MiB, 95 hits)

  Summary & Policy Recommendations (1,1 MiB, 51 hits)

 

Więcej informacji o konferencji na stronie wydarzeniaLINK

 

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję