CAKE na Local Trends w Poznaniu

CAKE na Local Trends w Poznaniu

CAKE był gospodarzem debaty poświęconej wprowadzeniu w UE systemu handlu uprawnieniami do emisji dla budynków i transportu drogowego, zorganizowanej 18 października 2023 r. w ramach Europejskiego Forum Samorządowego Local Trends 2023 w Poznaniu.

 

Obecność tej tematyki na Forum Samorządowym wydaje się zdecydowanie pożądana, jako że nowy system – tworząc mocny bodziec na rzecz przyspieszenia transformacji energetycznej – jest wyzwaniem w znacznym zakresie dotykającym samorządy, zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym.

Dotychczasowe analizy i scenariusze, w tym analizy CAKE, wyraźnie pokazują, że kontekście nieuchronności wprowadzenia opłat za emisje w tych sektorach i związanych z tym skutków dla lokalnych gospodarek i gospodarstw domowych, konieczne jest przyspieszenie transformacji energetycznej na szczeblu lokalnym. Wśród najbardziej skutecznych i efektywnych działań w tym zakresie należy wymienić jak najszybsze zintensyfikowanie procesów inwestycyjnych przy sprawnym wykorzystaniu dostępnych środków unijnych i krajowych. Wyzwaniem pozostaje także znacząca poprawa świadomości przyszłych wyzwań i skierowanie ścieżek rozwoju w kierunku niskoemisyjnym, w tym postrzeganie wysiłków i nakładów jako inwestycje, a nie jedynie jako koszty.

 

 

 

Panel dyskusyjny pt. „Rozszerzenie systemu handlu uprawnieniami do emisji o sektory budownictwa i transportu (ETS2) wyzwaniem dla samorządów i społeczności lokalnych”, na którym gościliśmy przedstawicieli poszczególnych części składających się na całość skutecznej transformacji energetycznej pokazał, iż jest ona akceptowana, pożądana oraz – co więcej – jest silna wola i narzędzia jej realizacji. Robert Jeszke, Kierownik CAKE miał przyjemność prowadzić ten panel i być częścią tej obiecującej dyskusji, która pokazała wyraźnie, że skuteczne wdrożenie transformacji energetycznej wymaga lepszej współpracy, wymiany informacji i osiągania efektów synergii.

 

Spoglądając na całość wypowiedzi gości panelu znajdujemy potwierdzenie powyższej opinii:

  • “ETS2 będzie wyzwaniem. Wielkopolskie biuro planowania przestrzennego i departamenty z urzędu Marszałkowskiego przy wsparciu projektu LIFE AFTER COAL PL już zaczęły tworzyć Strategię Neutralności Klimatycznej- Wielkopolska Wschodnia 2040, plan działań niezbędnych dla regionu, w którym funkcjonowały duże kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego” Marzena Andrzejewska-Wierzbicka, Dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem i klimatu  Kierownik projektu LIFE After COAL PL
  • “Transformacja energetyczna jest wyzwaniem wymagającym dużych środków finansowych. Potrzeby inwestycyjne w PL to aż 1,6 bln zł potrzebnych dla realizacji polityki ekologicznej państwa. Znaczna część tych środków jest już dostępna, także w programach uruchomionych przez NFOŚIGW. Pożądana jest większa aktywność w aplikowaniu o nie” Marcin Jamiołkowski, Kierownik Zespołu Koordynacji Źródeł Finansowania, NFOŚiGW
  • Jednym ze świetnych przykładów inicjatywy lokalnej wspierającej transformację energetyczną w samorządach jest projekt Miasto z Klimatem, w którym brało udział szereg podmiotów, (m.in. IOŚ-PIB) i w którym udowodniono, iż w Polsce dostępne są już doskonałe narzędzia do wdrażania transformacji energetycznej w samorządach” Katarzyna Białkowska, Kierownik projektu Miasto z Klimatem w NCBJ; IDEA – Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych
  • “Dotychczasowe wpływy z EUETS nie były w pełni przekazywane na transformację energetyki. Samorządy potrzebują doradztwa energetycznego. Doradcy powinni być agendami lokalnych samorządów”Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich.

Wyraźnie widać, że dysponujemy wolą i potencjałem do działania. Pilną potrzebą wydaje się połączenie wszystkich przedstawionych elementów układanki, w tym narzędzi wspomagających transformację, budowania kompetencji, finansowania, aktywności samorządowych agencji i wykorzystania potencjału wspólnot energetycznych.

Serdecznie dziękuję za udział w naszej dyskusji wszystkim panelistom oraz uczestnikom spotkania.

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję